Table of Contents:

  1. Hvad er grafik i en artikel?
  2. Hvad er en Informationsartikel?
  3. Hvordan er sproget i en artikel?
  4. Hvad er en hensigt i en artikel?
  5. Hvem er modtageren i en artikel?

Hvad er grafik i en artikel?

Grafik er en billedkunstnerisk form, der muliggør fremstillingen af mange originale eksemplarer af samme værk. Målet for de forskellige grafiske teknikker har altid været den mest muligt ensartede og uforvanskede mangfoldiggørelse.

Hvad er en Informationsartikel?

Informationsartikler: Informationsartikler informerer og oplyser om en aktuel begivenhed. Her er der fokus på faktaoplysninger: hvad, hvor, hvornår, hvem, hvordan osv. Informationsartikler er objektive: Journalisten skal forsøge at holde sig så objektivt som muligt til stoffet.

Hvordan er sproget i en artikel?

Når du har fået styr på indholdet, er det tid til at se nærmere på artiklens sprog. Sproget er det redskab, som skribenten/journalisten bruger i artiklen til at formidle sit budskab og til at holde læserens interesse fast.… Objektivt eller subjektivt sprog?

Hvad er en hensigt i en artikel?

Hensigt. Hvad er hensigten med teksten? Vil teksten informere/orientere, debattere/vurdere, vejlede/styre osv?

Hvem er modtageren i en artikel?

Modtageren er den person, som læser teksten, ser filmen, ser maleriet osv.