Table of Contents:

  1. Hvad skal bopælsforælderen betale?
  2. Hvem skal betale privatskole?
  3. Hvad er gensidig forsørgerpligt?
  4. Hvad er forsørgelsespligt?
  5. Hvad er den bedste deleordning?
  6. Hvor meget skal man betale i hustrubidrag?
  7. Hvor gælder gensidig forsørgerpligt?

Hvad skal bopælsforælderen betale?

Til betaling af dette får bopælsforælderen dog også børnebidraget og børne- og ungeydelsen (børnepenge fra staten). Bopælsforælderen skal desuden medbringe tøj og receptpligtig medicin til samværet, hvis der betales børnebidrag. Hvordan opgaven med tøj løses, er dog op til bopælsforælderen selv.

Hvem skal betale privatskole?

Elisabet's svar: Såfremt faderen betaler børnepenge i overensstemmelse med, hvad Statsforvaltningen har pålagt /ville pålægge ham, kan du ikke kræve yderligere penge til betaling af udgift til fri/privatskole.

Hvad er gensidig forsørgerpligt?

Ifølge dansk lovgivning har ægtefæller pligt til at forsørge hinanden. Det betyder også, at ægtefællerne hver især skal bidrage til at forsørge familien.

Hvad er forsørgelsespligt?

Forsørgelsespligt er: I har som forældre pligt til at sørge for de ting, jeres barn har brug for i sin dagligdag. Det kan være for eksempel bolig, mad, tøj, institution osv. Det gælder både den af jer, der bor sammen med barnet (bopælsforælderen) og den af jer, der ikke bor sammen med barnet (samværsforælderen).

Hvad er den bedste deleordning?

Barnet er 7 dage hos moderen og 7 dage hos faderen. Dette kan både være den praktisk nemmeste ordning, men også den bedste for barnet, fordi barnet ser sine forældre lige meget. Det vigtigste er dog altid at overveje, om en 7/7-ordning er det bedste for barnet.

Hvor meget skal man betale i hustrubidrag?

Hovedregel. Der findes ikke nogen faste satser for hustrubidrag, men det fastsættes ud fra de konkrete forhold, herunder ægtefællernes indkomst hver især og længden på ægteskabet. Familieretshuset vil normalt beregne hustrubidraget til 20 % af forskellen på ægtefællernes indtægter.

Hvor gælder gensidig forsørgerpligt?

Gensidig forsørgerpligt gælder for dig og din partner, hvis I er gift, og hvis enten du eller din partner modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.