Table of Contents:

  1. Hvad er nominel data?
  2. Hvad er kategoriske data?
  3. Hvad er en nominel variabel?
  4. Hvad er forskellen på et nominelt og et realt prisindeks?
  5. Hvad er en Nominalskala?

Hvad er nominel data?

En nominal-skala er er en skala hvor målingerne blot kategoriseres efter et "navn". F. eks. når man registrerer måleresulatet som positiv/negativ eller klassifikation af blodtyper.

Hvad er kategoriske data?

Kategoriske data kan være ordnede (lav/middel/høj) eller ikke-ordnede (mand/kvinde). Nogle kommentarer: En uformel definition af en kategorisk variabel: D et er variabel, hvor man ikke kan tale om et gennemsnit. Fx., så kan man ikke finde en gennemsnits- dødsårsag eller et gennemsnits-køn!

Hvad er en nominel variabel?

Den nominelle og ordinale variabel er en, der gør det muligt at kategorisere dataene på en sådan måde, at rækkefølgen ikke er vigtig i den nominelle, mens den er i den ordinære. Derfor bruges disse typer variabler til at gruppere data.

Hvad er forskellen på et nominelt og et realt prisindeks?

Realrenten varierer alt efter den nominelle rente og inflationen. I begyndelsen af 1980'erne var den gennemsnitlige nominelle rente fx høj i euroområdet, men det var inflationen også. Derfor var den gennemsnitlige realrente lav.

Hvad er en Nominalskala?

Nominalskalaen. Den mest simple skala er nominalskalaen, hvor man kun tildeler objekterne numeriske værdier for at kunne kategorisere dem.