Table of Contents:

  1. Hvad er med i rådighedsbeløb?
  2. Hvad kan vi købe for?
  3. Hvad er et rimeligt rådighedsbeløb?
  4. Hvad er rådighedsbeløb for 2 voksne?
  5. Hvor stor en del af løn til husleje?
  6. Er husstandsindkomst med pension?
  7. Er Gældsfaktor med pension?

Hvad er med i rådighedsbeløb?

Hvad er rådighedsbeløb? Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har tilbage af dine indtægter, når dine faste udgifter er betalt. Med andre ord, er det altså de penge, som du hver måned har tilbage til at dække de variable udgifter som indkøb, tøj, fornøjelser og rejser.

Hvad kan vi købe for?

En tommelfingerregel for, hvor meget du kan købe bolig for, er at tage din årlige husstandsindkomst før skat, og gange den med 4 (gældsfaktoren). Har du f. eks. en husstandsindkomst på 600.000 kr., kan du købe bolig for 2.400.000 kr.

Hvad er et rimeligt rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet for dig med en sund økonomi skal ud fra Finanstilsynets vejledning som tommelfingerregel være: 5. kroner om måneden for singler. 8.500-10.000 kroner om måneden for samlevende. + 2.500 kroner per barn for børnefamilier.

Hvad er rådighedsbeløb for 2 voksne?

Et anbefalet rådighedsbeløb for 2 voksne, der bor sammen, er mellem 8.500 og 10.000 kroner om måneden. Det er 4.250-5.000 kroner per person, og altså mindre end det anbefalede rådighedsbeløb for enlige. Samlevende har nogle økonomiske fordele, fordi de deles om udgifterne.

Hvor stor en del af løn til husleje?

Knap hver fjerde indbygger i de danske storbyer bruger over 40 procent af deres disponible indkomst på at betale husleje eller boliglån. Det overgås i EU kun af grækerne, viser en ny Momentum-analyse.

Er husstandsindkomst med pension?

*Husstandsindkomst årligt, inkl. pauset pensionsbidrag.

Er Gældsfaktor med pension?

Falder din indkomst, når du går på pension, vil din gældsfaktor stige. Det gælder derfor om, at have en så lav gældsfaktor som muligt.