Table of Contents:

  1. Hvad er snittet for at læse medicin?
  2. Hvordan kommer jeg ind på medicinstudiet?
  3. Hvad er kravene for at blive læge?
  4. Hvor højt gennemsnit skal man have for at komme på universitetet?
  5. Er det svært at komme ind på medicin?
  6. Hvor mange eksamener er der på medicin?
  7. Kan man blive læge uden at læse medicin?
  8. Hvor lang tid tager det at uddanne sig til læge?

Hvad er snittet for at læse medicin?

For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

Hvordan kommer jeg ind på medicinstudiet?

Når du søger ind på bacheloruddannelsen i medicin på KU, skal du deltage i en kvote 2-prøve samt et skriftligt interview. Kvote 2-prøven er ens for alle, der søger ind på KU. Prøven består af en sproglig og en matematisk-logisk del, der til sammen tager 2 timer.

Hvad er kravene for at blive læge?

En kandidatuddannelse. En 1-årig klinisk basisuddannelse. En 1-årig introduktionsuddannelse til specialet. 5 års uddannelse til speciallæge.

Hvor højt gennemsnit skal man have for at komme på universitetet?

I kvote 1 bliver du vurderet på gennemsnitskarakteren fra din adgangsgivende eksamen. For at søge optagelse på en uddannelse i kvote 1, skal du opfylde alle adgangskrav, herunder karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Er det svært at komme ind på medicin?

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 9,0. Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

Hvor mange eksamener er der på medicin?

Når semestret slutter, skal du til mellem 1-3 eksamener.

Kan man blive læge uden at læse medicin?

Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge.

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til læge?

Medicinstudiet tager omtrent 6 år, og afsluttes med titlen cand. med. Herefter gennemføres en 1-årig Klinisk Basisuddannelse og sidenhen evt. speciallægeuddannelse.