Table of Contents:

 1. Hvordan kommer man ind på Niels Brock?
 2. Hvornår møder man på Niels Brock?
 3. Hvor meget fravær må man have på Niels Brock?
 4. Hvor højt gennemsnit skal man have for at komme ind på HHX?
 5. Hvad er forskellen på Niels Brock?
 6. Hvad er forskellen på GSK og SOF?
 7. Hvor meget fravær må man have på AMU?
 8. Hvor meget fravær må man have på GSK?
 9. Kan man komme ind på gymnasium hvis man får 00?
 10. Hvilken Niels Brock skal jeg vælge?
 11. Hvad læser man på Niels Brock?

Hvordan kommer man ind på Niels Brock?

Niels Brocks gymnasier har landets højeste gennemsnit for HHX, men adgangskravene er de samme som for andre handelsskoler. Du skal søge optagelse på et af Niels Brocks fire handelsgymnasier inden 1. marts via optagelse.dk, som er den officielle ansøgningsside for alle ungdomsuddannelser.

Hvornår møder man på Niels Brock?

Vi forventer, at du møder op til timerne, at du afleverer dine opgaver, at du deltager aktivt i undervisningen, og at du samarbejder med dine klassekammerater. Niels Brock er et lærested – ikke et værested. Talemåden antyder, at der er særlige forventninger til alle os, som færdes på skolen.

Hvor meget fravær må man have på Niels Brock?

Det gælder uanset, om undervisningen foregår påeller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v. Du kan have op til 10% fravær. Ved fravær over 7% igangsættes sanktionsproces (se også nedenfor under sanktioner). Fravær nulstilles ved hver semesterstart.

Hvor højt gennemsnit skal man have for at komme ind på HHX?

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende: være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse.

Hvad er forskellen på Niels Brock?

Forskellen er de obligatoriske fag og nogle af valgfagene. På Niels Brock HHX er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre. Eller valgfag som kulturforståelse, innovation, markedskommunikation og finansiering.

Hvad er forskellen på GSK og SOF?

Mangler du et eller flere fag på et bestemt niveau for at blive klar til din ønskeuddannelse? Med gymnasiale suppleringskurser (GSK), supplerende overbygningsforløb (SOF) eller enkeltfag kan du supplere efter behov.

Hvor meget fravær må man have på AMU?

der være fravær under kursus? Der skal deltages i alle timerne under kursusdeltagelse. Der kan dispenseres ved lægebesøg eller undersøgelse på sygehuset. Dette aftales med faglæreren den første dag på kurset.

Hvor meget fravær må man have på GSK?

For at opretholde SU du ikke have mere end 15 % fravær af den planlagte undervisning og/eller tilsvarende forsømmelighed med aflevering af skriftlige arbejder i det/de fag, der danner grundlaget for SU.

Kan man komme ind på gymnasium hvis man får 00?

»Hvis du ikke får mindst 5,0, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 3,0 eller får et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med rektor.

Hvilken Niels Brock skal jeg vælge?

På hver Niels Brocks uddannelsessider kan du under "Praktiske oplysninger" og "Hvad kan du blive" læse, hvad du kan blive, når du har afsluttet uddannelsen. Hvis du stadig er i tvivl, kan du også finde svar i Uddannelsesguiden eller kontakte Studievalg København som vejleder om uddannelse og karriere efter HHX.

Hvad læser man på Niels Brock?

Niels Brock HHX er der et særligt fokus på fag, der har med økonomi, handel, samfund, jura og sprog at gøre....Ofte stillede spørgsmål om HHX
 • Afsætning B.
 • Erhvervsjura C.
 • fremmedsprog begyndersprog* A eller.
 • fremmedsprog fortsættersprog** B.
 • Historie B.
 • Informatik C.
 • International økonomi B.
 • Samfundsfag C.