Table of Contents:

  1. Hvad er et liberalt parti?
  2. Hvad går Liberal Alliance ind for?
  3. Hvad er Demokraternes politik?
  4. Er Danmark et liberalt demokrati?
  5. Hvad er alternativet?
  6. Hvad er Anders Samuelsen uddannelse?
  7. Hvad betyder Moderaterna?
  8. Hvad vil Socialdemokratiet?
  9. Hvad er de nationalliberale?

Hvad er et liberalt parti?

Liberalismen er en politisk ideologi, der har spillet en væsentlig rolle i de fleste vestlige lande siden dens fødsel i årtierne omkring den franske revolution. Liberalismen tager udgangspunkt i et individualistisk menneskesyn og betoner menneskets frihed i forhold til staten. Liberalisme er ikke noget entydigt begreb.

Hvad går Liberal Alliance ind for?

Partiet har fire grundlæggende mærkesager: Mere frihed, lavere skatter, højere vækst og mindre bureaukrati. Partiet lavede i 20-plan, som blev gennemregnet af finansministeriet og dannede grundlag for partiets valgkamp i 2015.

Hvad er Demokraternes politik?

Politik. Partiet skal ifølge Løkke Rasmussen være et centrumorienteret borgerligt parti, der har ambition om at skabe “fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en blå blok, der martres af værdipolitikken og en rød blok, der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat".

Er Danmark et liberalt demokrati?

Liberale demokratier kan have en række forskellige forfatningsmæssige indretninger: de kan være republikker som USA eller Frankrig, eller konstitutionelle monarkier som Storbritannien eller Danmark.

Hvad er alternativet?

Ifølge partiets manifest sætter det personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber i højsædet. Partiet ønsker at tage afsæt i de seks kerneværdier mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati.

Hvad er Anders Samuelsen uddannelse?

Aarhus UniversitetAnders Samuelsen / Uddannelse (1993)

Hvad betyder Moderaterna?

Moderaterne (på svensk: Moderaterna, fulde navn Moderata samlingspartiet) er et liberal-konservativt politisk parti i Sverige. Partiet er medlem af International Demokratisk Union samt Europæisk Folkeparti.

Hvad vil Socialdemokratiet?

Socialdemokratiet er et politisk parti i Danmark, der bekender sig til den politiske ideologi demokratisk socialisme, ind i mellem betegnet som socialdemokratisme, der dog ikke er en ideologi. Partiet har 49 mandater i Folketinget og er Folketingets største parti.

Hvad er de nationalliberale?

De nationalliberale så sig selv som den gruppe mennesker i samfundet, der uafhængigt af egne interesser, kunne varetage almenvellets interesser. De var typisk selv embedsmænd eller akademikere, og mente at valgretten kun skulle tilfalde den mere økonomisk velstillede og intellektuelle klasse.