Table of Contents:

 1. Hvornår er en trekant spidsvinklet?
 2. Hvad er hypotenusen i en trekant?
 3. Hvorfor gælder Pythagoras sætning for alle retvinklede trekanter?
 4. Hvordan finder man en vinkel i en trekant?
 5. Hvordan tegner man en spidsvinklet trekant?
 6. Hvordan laver man en spidsvinklet trekant?
 7. Hvad hedder formlen for at finde hypotenusen i trekanten til venstre?
 8. Hvordan finder man hypotesen?
 9. Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?
 10. Hvad bruger man Pythagoras sætning til?
 11. Hvor mange stumpe vinkler kan en trekant højst have?

Hvornår er en trekant spidsvinklet?

Da summen af de tre vinkler altid er 180 grader, må de to andre vinkler være mindre end 90 grader tilsammen. Hvis trekanten har én vinkel på nøjagtig 90 grader betegnes den retvinklet. Hvis alle tre vinkler er under 90 grader betegnes den spidsvinklet.

Hvad er hypotenusen i en trekant?

Den side, der stå overfor den rette vinkel, kalder man hypotenusen, og de to sider, der er vinkelben for den rette vinkel, kaldes kateter.

Hvorfor gælder Pythagoras sætning for alle retvinklede trekanter?

I en retvinklet trekant er summen af kateternes kvadrater lig med hypotenusens kvadrat. Kateterne er de korte sider i den retvinklede trekant, dvs. de to sider, der danner den rette vinkel. Den længste side over for den rette vinkel er hypotenusen.

Hvordan finder man en vinkel i en trekant?

Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og vi kender vinkel C som er 90 grader (den rette vinkel), og vi har lige beregnet vinkel A til 32,0 grader. Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader). Man kan derfor beregne vinkel B til 58,0 grader.

Hvordan tegner man en spidsvinklet trekant?

Vinkler, der ikke er rette, markeres med buer i stedet for en lille firkant, der angiver at en vinkel er ret - dvs. 90°. Når man tegner en vinkel, der umiddelbart kunne ligne en ret vinkel, men som IKKE er det, kan det med fordel markeres med en bue for at vise, at det er en spids vinkel eller en stump vinkel.

Hvordan laver man en spidsvinklet trekant?

En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle vinklerne i trekanten spidse, altså mindre end . I en ligesidet trekant er alle sider lige lange hvilket medfører at alle vinkler også skal være lige store. Dermed er hver af vinklerne .

Hvad hedder formlen for at finde hypotenusen i trekanten til venstre?

I en retvinklet trekant er summen af kateternes kvadrater lig med hypotenusens kvadrat.

Hvordan finder man hypotesen?

Måden at teste en hypotese på i et kvantitativt studie er ved at forsøge at afvise den. Der indhentes data, som giver muligheden for at teste, om hypotesens forudsigelse passer på det empiriske materiale. Hvis resultaterne fra et forsøg ikke passer på hypotesens forudsigelser, må hypotesen afvises.

Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?

Selvom trekanten ikke er retvinklet, kan vi faktisk benytte os af Pythagoras' læresætning. Enhver trekant kan nemlig inddeles i retvinklede trekanter ved hjælp af en hjælpelinje. For at kunne regne på trekanter, skal man også vide noget om vinkler.

Hvad bruger man Pythagoras sætning til?

Pythagoras er matematikkens fader, og den pythagoræiske læresætning er måske den vigtigste matematiske formel overhovedet. Den pythagoræiske læresætning viser sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant: Summen af kvadraterne på de to korte sider a og b er lig med kvadratet på den længste side c.

Hvor mange stumpe vinkler kan en trekant højst have?

Ligesom før kan vi kun have én stump vinkel i en trekant, da vinkelsummen ellers ville være større end . En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle vinklerne i trekanten spidse, altså mindre end .