Table of Contents:

  1. Hvad hedder ñ?
  2. Hvilken lyd har å?
  3. Hvilke bogstaver er konsonanter?
  4. Hvordan skriver man Ð?
  5. Hvor mange fonemer er der i dansk?
  6. Hvad er åben a lyd?

Hvad hedder ñ?

Ñ er et spansk bogstav. Historisk har ñ (enje) repræsenteret et dobbelt N ("nn"), hvor tilde er en rest af det andet n, der en overgang blev skrevet over det første n. Det spanske año kommer f. eks fra det latinske annus ("år").

Hvilken lyd har å?

Bogstavet Ä findes i de finske, svenske, estiske og slovakiske alfabeter, hvor det repræsenterer en vokal. Det svarer til et dansk Æ, og udtalen er [æ] eller [ɛ]. På både svensk og finsk sorteres -X-Y-Z-Å-Ä-Ö.

Hvilke bogstaver er konsonanter?

Det danske alfabet indeholder konsonanterne: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

Hvordan skriver man Ð?

Ð (majuskel), ð (minuskel) er et bogstav, der ikke kendes fra dansk, men bruges i visse fremmede person- og stednavne. Bogstavet bruges på vestoldnordisk (norrønt) og oldengelsk (angelsaksisk) samt i nutiden på islandsk (eð) og færøsk (edd) samt på samisk.

Hvor mange fonemer er der i dansk?

Fonologisk. Alle vores forskellige vokalkvaliteter kan udledes af disse 11 fonemer efter bestemte regler der tager højde for om vokalerne er korte eller lange og hvilke konsonanter de er nabo til osv.

Hvad er åben a lyd?

[