Table of Contents:

  1. Hvad skete der efter Jesus korsfæstet?
  2. Hvilken helgen er vigtigt for katolikkerne?
  3. Hvem er Immanuel et andet navn for?
  4. Hvem er Jesus mor?
  5. Hvad kaldes udnævnelse til helgen?
  6. Hvem tilbeder Jomfru Maria?

Hvad skete der efter Jesus korsfæstet?

Jesu lidelse og død omfatter pisk, korsfæstelse, død og begravelsen. I kristen teologi er Jesu død ved korsfæstelse den centrale hændelse i kristendommen som hele frelsen afhænger af, da Kristus' lidelse og død ifølge kristen forståelse er nødvendig for tilgivelse af synd.

Hvilken helgen er vigtigt for katolikkerne?

Den vigtigste helgen er Jomfru Maria.

Hvem er Immanuel et andet navn for?

Emanuel, også stavet Emmanuel er et drengenavn. Navnet stammer fra det hebraiske navn עִמָּנוּאֵל (Emmanuel eller Imanu'el), der betyder «Gud er med os». Emmanuel er den franske og engelske form af navnet, mens Manuel er den spanske og tyske form.

Hvem er Jesus mor?

Jomfru Maria er ifølge Det Nye Testamente og Koranen mor til Jesus. Jomfru Maria er den græske form af det aramæiske navn Mirjam, som hun delte med Moses' søster. Ifølge kristendommen i Det Nye Testamente modtog den unge kvinde Mirjam/Maria af en engel budskabet om, at hun ved Helligånden skulle undfange en søn.

Hvad kaldes udnævnelse til helgen?

Krav om mirakel Når den katolske kirke i dag efter omfattende studier af vedkommendes liv, vælger at gøre en person til helgen, kaldes det for "kanonisering". Det sker efter en ofte flere årtier lang "retssag", hvor "advokater" taler for og imod udnævnelsen til helgen.

Hvem tilbeder Jomfru Maria?

Jomfru Maria er ifølge Det Nye Testamente og Koranen mor til Jesus. Jomfru Maria er den græske form af det aramæiske navn Mirjam, som hun delte med Moses' søster. Ifølge kristendommen i Det Nye Testamente modtog den unge kvinde Mirjam/Maria af en engel budskabet om, at hun ved Helligånden skulle undfange en søn.