Table of Contents:

  1. Hvad betyder kundeklausul?
  2. Hvad er en jobklausul?
  3. Hvad er konkurrenceklausul?
  4. Er konkurrenceklausul lovlig?
  5. Hvor lang må en konkurrenceklausul være?
  6. Hvad betaler man for en konkurrenceklausul?
  7. Hvordan skriver man en opsigelse eksempel?
  8. Hvad er mit opsigelsesvarsel?
  9. Er konkurrenceklausuler lovlige?

Hvad betyder kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter fratræden ikke må arbejde hos eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser.

Hvad er en jobklausul?

Jobklausuler er aftaler mellem virksomheder om, at virksomhederne ikke ansætter hinandens medarbejdere. Jobklausuler kan også være aftaler mellem virksomheden og nøglemedarbejdere om, at nøglemedarbejderne ikke må tage kolleger med sig, hvis de forlader virksomheden.

Hvad er konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul betyder, at du ikke må takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, hvis du stopper i dit nuværende job. Du må heller ikke have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

Er konkurrenceklausul lovlig?

Normalt vil der være aftalt en såkaldt konventionalbod for overtrædelse af en konkurrenceklausul. Det er en aftalt bøde, der giver virksomheden ret til økonomisk kompensation, hvis medarbejderen overtræder klausulen, uanset om virksomheden har lidt et tab ved overtrædelsen eller ej.

Hvor lang må en konkurrenceklausul være?

En konkurrenceklausul må højst have en aftalt varighed på 12 måneder. Ansættelsesforholdet skal på fratrædelsestidspunktet have varet i mindst 6 måneder, ellers kan klausulen ikke gøres gældende.

Hvad betaler man for en konkurrenceklausul?

For klausuler med en aftalt varighed på mere end 6 og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned, den gælder. En konkurrenceklausul må højst have en aftalt varighed på 12 måneder.

Hvordan skriver man en opsigelse eksempel?

Når du skal sige op, bør du gøre det skriftligt, så du kan dokumentere, at du har meddelt din opsigelse. Du kan formulere din opsigelse således: "Jeg, [navn], opsiger min stilling d.d. til fratræden [dato for sidste arbejdsdag]." Din opsigelse behøver ikke at indeholde en begrundelse for, hvorfor du siger op.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?

Hvis man er funktionær, kan man sædvanligvis opsige med en måneds varsel til udgangen af en måned. Man behøver ikke at give nogen begrundelse for opsigelsen. Man kan dog skriftligt aftale et længere opsigelsesvarsel med ens arbejdsgiver.

Er konkurrenceklausuler lovlige?

Normalt vil der være aftalt en såkaldt konventionalbod for overtrædelse af en konkurrenceklausul. Det er en aftalt bøde, der giver virksomheden ret til økonomisk kompensation, hvis medarbejderen overtræder klausulen, uanset om virksomheden har lidt et tab ved overtrædelsen eller ej.