Table of Contents:

  1. Hvad betyder JHVH?
  2. Hvad betyder hebraiske bibel?
  3. Hvad er forskellen mellem Jesus og Kristus?
  4. Hvad hedder Kristendommens vigtigste bøn?
  5. Hvor mange medlemmer er der i Jehovas Vidner i Danmark?
  6. Hvornår mødes Jehovas Vidner?
  7. Hvilke former for bøn findes der?

Hvad betyder JHVH?

Tetragrammaton (græsk: τετραγράμματον ord på fire bogstaver) er en betegnelse for Guds hebraiske egennavn: JHVH (יהוה). Det gengives på dansk som Jahve eller Jehova.

Hvad betyder hebraiske bibel?

Den hebraiske bibel blev oprindeligt kaldt tanakh (hebr. תנ"ך) og var af jøderne delt i tre kategorier; Loven, Profeterne og Skrifterne.

Hvad er forskellen mellem Jesus og Kristus?

Titlen "Kristus" kommer fra græsk Χριστός (Christós), der er en oversættelse af hebræisk Masiah (Messias), som betyder 'den salvede'. ... Kristne anser Jesus for at være den Messias, hvis komme var forudsagt i Det Gamle Testamente, og at Jesus opstod fra de døde efter at være korsfæstet.

Hvad hedder Kristendommens vigtigste bøn?

Amen. Fadervor er den vigtigste kristne bøn, for det er den bøn, Jesus selv lærte sine disciple, da de bad Ham lære dem at bede. Hver gang vi beder den, bliver vi mindet om, at vi er Guds børn, og at Jesus er vor bror. I Fadervor beder vi om alle de ting, Gud gerne vil, at vi beder om.

Hvor mange medlemmer er der i Jehovas Vidner i Danmark?

Jehovas Vidner
Geografisk udbredelse240 lande og øgrupper
Antal medlemmerVerdensplan : 8,69 millioner Danmark : 14.573
Oprindelse1876: Bibelstudenterne grundlagt 1900: Oprettet i Danmark 1931: Navneændring til "Jehovas Vidner"
GrundlæggelsesstedPittsburgh

Hvornår mødes Jehovas Vidner?

En menighed af Jehovas Vidner organiserer hver uge to møder i rigssalen, hvor der er forskellige former for bibelundervisning. Møderne er åbne for offentligheden, og der er gratis adgang.

Hvilke former for bøn findes der?

Bøn i de kristne kirker Særlig vigtig er Fadervor og trosbekendelsen. Andre populære bønner er Frans af Assisis bøn, Foucals bøn, Ave Maria og Marias lovsang. Udover de fast udformede bønner er også frie bønner vidt udbredt i alle kirker.