Table of Contents:

  1. Hvad betyder brød og vin?
  2. Hvad symboliserer lammet?
  3. Hvad er Nadvervin?
  4. Hvor og hvornår udføres Nadverritualet?
  5. Hvad er Påskelammets betydning i kristendommen?
  6. Hvad symboliserer lammet i kristendommen?
  7. Hvad er en allegori?
  8. Hvad er den sidste nadver?
  9. Hvordan foregår en nadver?
  10. Hvad er meningen med nadver?

Hvad betyder brød og vin?

Efterhånden blev præstens indvielse af brød og vin gudstjenestens højdepunkt. Nadveren blev et sakramente, en hemmelighedsfuld gave og et pant på opstandelsen. Irenæus tolkede brødet og vinen bogstaveligt som Kristi kød og blod, mens Origenes og Augustin mente, at der er tale om en åndelig kraftmeddelelse.

Hvad symboliserer lammet?

Den udbredte brug af lammet som Kristussymbol har sit udspring i israelitternes slagtning af offerlam ved påskefesten. Offerforestillingen er videreført i Jesu offerdød, hvor Jesus tydes som Guds Lam. Et andet populært ikonografisk motiv er Jesus som den gode hyrde, der tager sig af sin hjord; se Kristusbilleder.

Hvad er Nadvervin?

Vores nadver skal altså gentage det, der skete den sidste aften før Jesu korsfæstelse. I 1976 blev der for første gang i dansk kirkehistorie åbnet mulighed for, at præster kan få lov til at benytte såkaldt alkoholfri vin ved altergang. Denne drik fremstilles af vin, der gennem en kemisk proces fratages alkoholen.

Hvor og hvornår udføres Nadverritualet?

På skærtorsdag, dagen før sin korsfæstelse, spiste Jesus for sidste gang sammen med sine disciple. Ved den lejlighed delte han brød og vin med dem ledsaget af ordene om, at brødet var hans legeme, og at vinen var hans blod.

Hvad er Påskelammets betydning i kristendommen?

Symboliserer Jesus Ifølge Folkekirken er påskelammet er meget stærkt symbol på Jesus, der måtte ofre sig selv for mennesket. Han bliver flere steder i Bibelen kaldt Guds Lam, ligesom lammet flere steder i både salmer og kirkekunst bliver brugt som symbol for Jesus.

Hvad symboliserer lammet i kristendommen?

Grunden var, at man dermed mente at gøre Kristus for menneskelig. I stedet afbildede man et lam – et andet symbol for Kristus – sammen med korset, enten ved at lammet løfter korset med sit ene forben; ved at det står foran korset; eller ved at lammet sættes midt inde i korsskæringen.

Hvad er en allegori?

En allegori (græsk: allegoria, af allegorein sige noget andet) er en fortælling, et digt eller et billede, hvis personer og begivenheder er symboler på noget andet, fx tålmodighed, misundelse eller sandhed; som regel brugt i moralsk, religiøs eller politisk sammenhæng.

Hvad er den sidste nadver?

Den sidste nadver var Jesus sidste måltid, hvor han skærtorsdag delte brød og vin med sine disciple. Den sidste nadver har som religiøst fællesmåltid haft stor betydning for kristne kirkers selvforståelse og genfindes i den kirkelige nadver og har inspireret flere malere.

Hvordan foregår en nadver?

Nadver er altså et kristent ritual, som bl. a. finder sted ved højmessen. Under nadveren knæler man foran præsten, som giver en et stykke brød eller en oblat, som er et lille stykke brød med et billede af Jesus på korset, og så får man en tår vin eller druesaft.

Hvad er meningen med nadver?

Nadverelementerne er brød og vin, som symboliserer Jesu legeme og blod. Nadveren tolkes forskelligt i de kristne kirkesamfund, fra den katolske kirkes opfattelse af brød og vin som forvandlede til Jesu legeme og blod, når indstiftelsesordene lyder, til den reformerte kirkes opfattelse, at det er et mindemåltid.