Table of Contents:

 1. Hvad er en højre venstre skala?
 2. Hvem er rød blok og hvem er blå blok?
 3. Hvad går Venstre ind for?
 4. Hvornår var venstreekstremisme størst?
 5. Hvad kendetegner de venstreorienterede partier?
 6. Hvor mange mandater har rød blok?
 7. Hvilken ideologi er alternativet?
 8. Hvad er værdipolitik Venstre?
 9. Hvad er forskellen på Venstre og højre?
 10. Hvilke lande kommer terrorister fra?
 11. Hvad er ideologisk og politisk terrorisme?
 12. Hvad er højreorienteret og venstreorienteret?
 13. Hvilke partier er socialistiske partier?
 14. Hvilken farve er partierne?

Hvad er en højre venstre skala?

Venstre-højre-skalaen opstod i forbindelse med den franske revolution, hvor partierne i Nationalforsamlingen placerede sig til venstre eller højre for formanden alt efter deres standpunkter.

Hvem er rød blok og hvem er blå blok?

Rød blok: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Veganerpartiet. Blå blok: De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre, Kristendemokraterne.

Hvad går Venstre ind for?

Venstre er fortaler for et afdæmpet offentlig forbrug, lavere skatter, reformer af tjenester og administration i velfærdsstaten samt gode vilkår for erhvervslivet. Partiet er tilhænger af EU's fire friheder og dansk medlemskab af både EU og NATO.

Hvornår var venstreekstremisme størst?

I kølvandet på Studenteroprøret i 1968 opstod flere steder i Europa stærkt venstreorienterede grupper, der havde som mål at fremme en kommunistisk revolution ved hjælp af terrorangreb mod multinationale virksomheder og mod staten.

Hvad kendetegner de venstreorienterede partier?

At være venstreorienteret forbindes ofte med at være modstander af den herskende sociale, økonomiske, politiske og moralske orden og den traditionelle elites interesser, herunder formuende personer og aristokratiet, og favorisere arbejderklassens interesser.

Hvor mange mandater har rød blok?

Det blev til stor fremgang for rød blok, der fik 91 mandater. Blå blok kunne mønstre 75 mandater.

Hvilken ideologi er alternativet?

Alternativet
Politisk ideologii egen selvforståelse ikke ideologisk, men værdibaseret
Politisk placeringanderkender ikke klassiske venstre-højre-akse, men regnes ofte som venstreorienteret
Partifarve(r)Lysegrøn
PartibogstavÅ

Hvad er værdipolitik Venstre?

Værdipolitik er et udtryk for den politiske debat om kulturelle værdier og holdninger til spørgsmål som straf (retspolitik) og seksualitet, religion eller integration af etniske mindretal.

Hvad er forskellen på Venstre og højre?

Venstrefløjen er i almindelighed associeret med lighedsorienterede synspunkter (egalitarisme) og med folkelig eller statslig kontrol over de vigtigste politiske og økonomiske samfundsinstitutioner. Modstykket til venstrefløjen er højrefløjen.

Hvilke lande kommer terrorister fra?

Hvornår opstod begrebet terrorisme? Begrebet opstod i sin moderne form under Robespierres rædselsregimente efter Den Franske Revolution, nærmere bestemt perioden , hvor en form for kollektivt diktatur forfulgte, torturerede og dræbte politiske, økonomiske og religiøse modstandere.

Hvad er ideologisk og politisk terrorisme?

Politisk terror ses oftest ved mindre aktioner, hvor enten bestemte individer er målet, eller hvor målet er at skabe stor og bred skade med henblik på at skabe frygt i en bestemt befolkningsgruppe.

Hvad er højreorienteret og venstreorienteret?

Udtrykket er blevet brugt siden den franske revolution. Venstrefløjen er i almindelighed associeret med lighedsorienterede synspunkter (egalitarisme) og med folkelig eller statslig kontrol over de vigtigste politiske og økonomiske samfundsinstitutioner. Modstykket til venstrefløjen er højrefløjen.

Hvilke partier er socialistiske partier?

Af små partier, der ideologisk set tilhører den revolutionære gren, kan nævnes; Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Kommunistisk Arbejderparti (KAP), Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister Leninister (DKP/ML), Socialistisk Arbejderparti (SAP), Venstresocialisterne (VS) og Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD).

Hvilken farve er partierne?

Partiers farver og emblemer Rød vil som oftest repræsentere venstreorienterede, kommunistiske eller socialistiske partier. Konservative partier er generelt blå eller sorte, i Danmark grøn.