Table of Contents:

 1. Hvad er medarbejdertrivsel?
 2. Hvad er trivsel for mig?
 3. Hvad er det vigtigste for dig på en arbejdsplads?
 4. Hvorfor måle trivsel?
 5. Hvordan arbejder man med trivsel på arbejdspladsen?
 6. Hvordan kan man måle medarbejdernes trivsel?
 7. Hvordan arbejder man med arbejdsmiljø?
 8. Hvordan skaber man trivsel?
 9. Hvad er vigtigt for trivsel?
 10. Hvad er trivsel teori?
 11. Hvad skal en attraktiv arbejdsplads tilbyde dig?
 12. Hvad er en god arbejdskultur?
 13. Hvad betyder begrebet trivsel?
 14. Hvad er et bureaukrati?

Hvad er medarbejdertrivsel?

Videncenter for Arbejdsmiljø anvender følgende definition: “Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stil- les over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer”.

Hvad er trivsel for mig?

Definition: “Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet” (Den Store Danske). Trivsel er altså en særlig form for velbefindende.

Hvad er det vigtigste for dig på en arbejdsplads?

Gode arbejdspladser er defineret ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab. De bedste arbejdspladser skaber en ensartet og positiv oplevelse for ALLE deres medarbejdere, uanset hvem de er, og hvad de laver på arbejdspladsen.

Hvorfor måle trivsel?

For målingen skaber kun et overblik over, hvordan trivslen på arbejdspladsen ser ud, eksempelvis på organisations- og afdelingsniveau. Men det bliver trivslen jo ikke nødvendigvis bedre eller dårligere af. Det vigtigste arbejde er nemlig det, virksomheden aktivt laver både før - og specielt efter selve målingen.

Hvordan arbejder man med trivsel på arbejdspladsen?

Både leder og kollegers anerkendelse er en meget vigtig faktor til at sikre høj trivsel på jobbet. Vejen til dette kan gå gennem det begreb man kalder social kapital – altså fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed på jobbet.

Hvordan kan man måle medarbejdernes trivsel?

Næsten alle offentligt ansatte har prøvet at udfylde lange spørgeskemaer om, hvordan de trives på arbejdspladsen, herunder hvad de synes om deres daglige opgaver, arbejdsmiljø og ledelse. Siden 2008 har kommuner og regioner skullet gennemføre den slags målinger mindst hvert tredje år.

Hvordan arbejder man med arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø har klare arbejdsgange, hvor der er plads til konstruktiv kritik og ikke mindst ros, for et stykke veludført arbejde. Der er mulighed for personlig udvikling og variation i dagligdagen. Et godt arbejdsmiljø handler også om ledelses- og arbejdskvalitet, samt den sociale støtte blandt de ansatte.

Hvordan skaber man trivsel?

Både leder og kollegers anerkendelse er en meget vigtig faktor til at sikre høj trivsel på jobbet. Vejen til dette kan gå gennem det begreb man kalder social kapital – altså fokus på samarbejde, tillid og retfærdighed på jobbet.

Hvad er vigtigt for trivsel?

Tryghed og retfærdighed: lige som kollegernes anerkendelse og samarbejde påvirkes af tillid og retfærdighed, så er den enkeltes trivsel også påvirket af disse faktorer. Man har brug for at vide, hvilke fremtidsudsigter man skal forholde sig til. Både i forhold til de daglige opgaver og ens generelle job.

Hvad er trivsel teori?

Når trivsel iagttages empirisk, betyder det, at man kan "finde" trivsel som egenskaber ved eller i barnet eller den unge. Disse egenskaber kan være mentale, dvs. følelsesmæssige, og/eller sociale og findes i barnets eller den unges kommunikerede oplevelser, i relationer og interaktioner.

Hvad skal en attraktiv arbejdsplads tilbyde dig?

En arbejdsplads, hvor medarbejderne ved, hvad de skal og hvorfor, og hvor der er synlig ledelse, glæde og anerkendelse, er attraktiv for medarbejderne. Når dine medarbejdere har en klar fornemmelse af retning og prioritering, kan de levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet.

Hvad er en god arbejdskultur?

Hvad forstår man så ved en sund arbejdskultur? Det er en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte, trygge og godt tilpas, og hvor der er mange muligheder for at udvikle sig.

Hvad betyder begrebet trivsel?

Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Begrebet anvendes hyppigt i vurderingen af børns udvikling, af ældres sociale tilstand eller i forbindelse med vurderingen af en persons gradvise bedring efter sygdom.

Hvad er et bureaukrati?

Bureaukrati betyder kontorledelse, og stammer fra det franske «bureau», der oprindeligt betegnede et stykke tøj, der dækkede franske embedsmænds skriveborde i det 18. århundrede, samt fra det græske «krati» der betyder ledelse. Ordet blev antageligt taget i anvendelse i kampene mod enevælden før den franske revolution.