Table of Contents:

  1. Hvor mange var der til den sidste nadver?
  2. Hvad symboliserer den sidste nadver?
  3. Hvad er betydningen af nadveren?
  4. Hvem malede Jesus?
  5. Hvor sidder Judas i den sidste nadver?
  6. Hvorfor er det skærtorsdag?
  7. Hvor mange disciple havde Jesus?
  8. Hvorfor går vi til nadver?
  9. Hvad er det dyreste maleri i verden?
  10. Hvornår er det skærtorsdag?

Hvor mange var der til den sidste nadver?

Maleriet skildrer det øjeblik, hvor Jesus forkynder, at en af hans tolv disciple vil forråde ham.

Hvad symboliserer den sidste nadver?

Lidelseshistorien markerer et højdepunkt i Bibelen – og en dramatisk afslutning på Jesu liv. Skærtorsdag tager han afsked med sine disciple, og afskedsmåltidet danner rammen om en alvorlig, men samtidig følelsesfuld sammenkomst blandt nære venner.

Hvad er betydningen af nadveren?

Nadver (et gammelt ord for aftensmåltid) er en kristen liturgisk handling baseret på Jesu Kristi sidste måltid med disciplene før korsfæstelsen. Den romersk-katolske kirke kalder nadveren kommunion (latin communio, 'fællesskab', 'Den hellige Kommunion'.

Hvem malede Jesus?

Jens Jørgen Thorsen
NationalitetDansker
Uddannelse og virke
FeltMaler og multikunstner
UddannelsesstedDet Kongelige Danske Kunstakademi, Københavns Universitet

Hvor sidder Judas i den sidste nadver?

Før Leonardo skildrede kunstnerne ofte det øjeblik, hvor Jesus bryder brødet og giver det til en Judas, der befinder sig alene på den anden side af bordet, og ofte med ryggen til Jesus og disciplene. Leonardo derimod vælger det øjeblik, hvor Jesus bekendtgør, at èn af disciplene vil forråde ham.

Hvorfor er det skærtorsdag?

Skærtorsdag er torsdagen i den stille uge, dagen før langfredag i påsken. Ifølge Bibelen var det på denne dag, Jesus indstiftede nadveren og vaskede sine disciples fødder rene. "Skær" betyder "ren", som i udtrykket "ren og skær", heraf navnet skærsilden.

Hvor mange disciple havde Jesus?

Navnene på de tolv apostle er: Først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartholomæus, Thomas og tolderen Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

Hvorfor går vi til nadver?

Efter oldkirkelig opfattelse er nadveren den handling, i hvilken de kristne under taksigelse (eukaristi), lovprisning (doksologi) og ihukommelse (anamnese) af Guds frelseshandling i Kristi korsfæstelse og opstandelse bekender og forkynder Frelserens nærvær i brødet og vinen til syndernes forladelse og nyt liv.

Hvad er det dyreste maleri i verden?

1. Salvator Mundi | Leonardo da Vinci | () | solgt for $ 450,3 mio. (€ 382 mio.) Ikke overraskende blev det dyreste maleri i verden, der nogensinde er solgt på auktion fra 20, skabt af Leonardo da Vinci.

Hvornår er det skærtorsdag?

Påsken venter midt i april Skærtorsdag og langfredag falder på 14. og 15. april, mens 2. påskedag er 18.