Table of Contents:

 1. Hvad er sproglig stilistisk analyse?
 2. Hvad betyder stilistisk analyse?
 3. Hvordan karakterisere man sprog?
 4. Hvordan analyser man sprog?
 5. Hvad er stilistiske sproglige virkemidler?
 6. Hvad er sproglig rytme?
 7. Hvorfor bruger man stilistiske virkemidler?
 8. Hvad betyder det at være højtidelig?
 9. Hvad er Sproganalyse?
 10. Hvad gør uformelt sprog?
 11. Hvad er stilistiske virkemidler?
 12. Hvordan fortolker man en tekst?
 13. Hvad er en rytme?
 14. Hvad gør brugen af gentagelser?

Hvad er sproglig stilistisk analyse?

Som du måske kan høre på ordet, handler stilistik om analyse af sproglig stil. En teksts stil udgøres af mange forskellige virkemidler som fx billedsprog, værdiladede ord og tone, som vi kan undersøge nærmere via en stilistisk analyse. Det vil sige en tekstanalyse med fokus på tekstens stil og virkemidler.

Hvad betyder stilistisk analyse?

Stilistisk analyse er en analyse af en teksts sproglige udformning.

Hvordan karakterisere man sprog?

Stillejet er resultatet af ordvalg og syntaks:
 1. Høj stil: lange sætninger, lange ord, fremmedord, tekniske ord, fagtermer.
 2. Normal stil - stilens nulpunkt: sproget gør ikke opmærksom på sig selv.
 3. Lav stil: korte sætninger, små ord, talesprog, jargon, bandeord.

Hvordan analyser man sprog?

En god analyse har et klart fokus på, hvad teksten siger: Hvad er tekstens hovedpointe. Derefter undersøger man, hvordan teksten etablerer sin pointe: hvordan forsøger teksten at overbevise og påvirke sin modtager? Som med al anden analyse skal man kun undersøge det i teksten, der har betydning knyttet til sig.

Hvad er stilistiske sproglige virkemidler?

Sproglige virkemidler er et slags "sprogligt krydderi" som forfatteren kan bruge i teksten, måske for at understrege noget, gøre særligt opmærksom på noget eller måske for at gøre teksten mere interessant. Sproglige virkemidler kan kendes på at sproget i teksten ændrer sig.

Hvad er sproglig rytme?

Rytmen er et bærende element i sproget, og det tætte bånd mellem rytme og krop har også betydning for barnets udvikling og mestring af sproget. Hos børn udløser mange bevægelser rytmiske lyde eller sang, fx når barnet løber, gynger eller sjipper.

Hvorfor bruger man stilistiske virkemidler?

En måde, hvorpå afsender kan anvende retorik som et virkemiddel til at øge effekten af en tale, tekst eller argumentation. De stilistiske virkemidler er inddelt i høj stil, lav stil, talesprog, ordspil, parataktisk sætningsopbygning og hypotaktisk sætningsopbygning.

Hvad betyder det at være højtidelig?

Højtideligt betyder omtrent det samme som stemningsfuldt.

Hvad er Sproganalyse?

Alle tekster skal analyseres mht. deres udtryk og deres indhold. Det vil sige at sproglig analyse og indholdsanalyse er relevant for alle tekster. De enkelte genrers tekster skal ud over sprog og indhold undersøges med særligt henblik på de træk der karakteriserer dem, og hvilken betydning de har i helheden.

Hvad gør uformelt sprog?

Uformelt sprog er det talesprog, man bruger i hverdagen overfor sine venner, måske overfor sin familie og andre bekendte. Man inddrager måske slang og bandeord og siger du i stedet for De og mig i stedet for jeg.

Hvad er stilistiske virkemidler?

En måde, hvorpå afsender kan anvende retorik som et virkemiddel til at øge effekten af en tale, tekst eller argumentation. De stilistiske virkemidler er inddelt i høj stil, lav stil, talesprog, ordspil, parataktisk sætningsopbygning og hypotaktisk sætningsopbygning.

Hvordan fortolker man en tekst?

I fortolkningen hæver du dig op over teksten og forsøger at give dit bud på, hvordan teksten skal forstås, og hvad den kan sige os. Det gør du på baggrund af det, du har fundet ud af i analysen. Ofte vil analysen og fortolkningen overlappe lidt i opgaven.

Hvad er en rytme?

En rytme er i musikkens verden, når tonerne bliver spillet i et bestemt gentaget mønster. I musik, der er skrevet på noder viser nodernes form tonernes relative varighed og dermed er rytmen givet. Der er også en notation for pausernes længde. En del rytmiske særpræg bliver ikke beskrevet direkte i noderne.

Hvad gør brugen af gentagelser?

Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker. Ved at gentage bestemte ord, betoner vi nemlig disse ord og deres indhold. Derfor vil ordene, der bliver gentaget, også typisk være nogle af de vigtigere ord i teksten og være knyttet til tekstens tema eller budskab.