Table of Contents:

 1. Hvilken kunstretning var fremtrædende i 1800 tallet?
 2. Hvad er Belysningslys?
 3. Hvad er komposition i et billede?
 4. Hvordan finder man budskabet i et billede?
 5. Hvorfor blev det kaldt guldalderen?
 6. Hvordan var samfundet i 1800-tallet?
 7. Hvad er mellemgrund?
 8. Hvad er Centralperspektiv billedkunst?
 9. Hvad er en midterakse?
 10. Hvad er Dybdekomposition?
 11. Hvad hed den betydeligste danske guldaldermaler?
 12. Hvad er en guldaldermaler?
 13. Hvad kendetegner samfundet i sidste halvdel af 1800-tallet?
 14. Hvilken betydning fik begivenhederne i Frankrig i 1830 for Danmark?

Hvilken kunstretning var fremtrædende i 1800 tallet?

Romantikken var fremherskende indenfor billedkunst, skulptur, musik og litteratur i Europa især i den første halvdel af 1800-tallet.

Hvad er Belysningslys?

Belysningslys kommer fra en lyskilde som også vises på billedet. Fx en lampe eller et vindue.

Hvad er komposition i et billede?

Et billedes komposition er betegnelsen for billedets opbygning. Kompositionen er den helhed der samler billedets enkelte dele. Kompositionen formes af et billedes linjer. Linjerne kan udgøres af figurer, sammenstødende farveflader, blik- og bevægelsesretninger hos figurerne.

Hvordan finder man budskabet i et billede?

Form og indhold: Hvordan passer formen (komposition, farver, lys, perspektiv) sammen med billedets indhold (motiv, personer, miljø, tema, symboler)? Fortolkning og budskab: Hvordan kan du samlet set fortolke billedet? Hvad kan billedet dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, budskabet, perioden eller lignende.

Hvorfor blev det kaldt guldalderen?

I starten af 1800-tallet gik det økonomisk og politisk dårligt i Danmark. Til gengæld blomstrede kunsten. Det er den særlige romantiske kunst fra denne periode, der har lagt navn til ”guldalderen”.

Hvordan var samfundet i 1800-tallet?

I 1800-tallet er borgerskabets kultur præget af national-romantiske strømninger. På landet opstår andelsbevægelsen og der bliver bygget højskoler, forsamlingshuse og landbrugsskoler. En arbejderkultur baseret på solidaritet og en kollektiv livsopfattelse vokser langsomt frem i byerne.

Hvad er mellemgrund?

Mellemgrunden er det område, der ligger mellem forgrund og baggrund. Meget ofte er det vigtigste i billedet – fx filmens personer eller vigtige rekvisitter – placeret i mellemgrunden. Det er tit her, at handlingen udspiller sig.

Hvad er Centralperspektiv billedkunst?

- centralperspektiv: Linearperspektiv, hvor øjet drages mod et bestemt forsvindingspunkt i kompositionens midte, oftest beliggende på horisontlinjen.

Hvad er en midterakse?

Midten er ofte et kompositorisk samlingspunkt. De figurer, der er placeret i billedets lodrette midterakse har særlig indholdsmæssig betydning. Symmetri omkring midteraksen giver billedet et statisk præg. Venstre side kan normalt bære de tungeste og største flader uden at billedet vælter.

Hvad er Dybdekomposition?

Dybdekompositionen afhænger af, hvordan billedets forskellige lag ser ud og er placeret. Billedets lag opdeles i forgrund, mellemgrund og baggrund. Et billede kan være komponeret på en måde, så vi fornemmer dybde og perspektiv.

Hvad hed den betydeligste danske guldaldermaler?

Kendte danske guldaldermalere Eckersberg () er guldaldermalernes lederskikkelse. Han var elev af Nicolai Abildgaard () og Jens Juel (), de første professorer på Kunstakademiet i København.

Hvad er en guldaldermaler?

Hun påpeger, at de »guldaldermalere«, som vi i dag identificerer med perioden, nemlig C.W. Eckersberg og hans elever, ikke var de kunstnere, der blev købt og var mest populære i perioden . Dygtige kunstnere som dyremaleren C.D.

Hvad kendetegner samfundet i sidste halvdel af 1800-tallet?

I 1800-tallet er borgerskabets kultur præget af national-romantiske strømninger. På landet opstår andelsbevægelsen og der bliver bygget højskoler, forsamlingshuse og landbrugsskoler. En arbejderkultur baseret på solidaritet og en kollektiv livsopfattelse vokser langsomt frem i byerne.

Hvilken betydning fik begivenhederne i Frankrig i 1830 for Danmark?

Efter julirevolutionen i Frankrig i 1830 indførte den enevældige konge Frederik 6. stænderforsamlinger, der dog aldrig fik reel magt. Under hans efterfølger Christian 8. opstod en bevægelse mod enevælden og ved hans død var modstanden ikke blevet mindre.