Table of Contents:

  1. Hvilken side af hjernen er den kreative?
  2. Hvad styrer venstre side af hjernen?
  3. Hvor mange lapper har hjernebarken?
  4. Hvor mange lapper opdeles hjernebarken?
  5. Hvor mange nerver er det i kroppen?
  6. Hvilken funktion har hjernebarken?
  7. I hvilken del af nervesystemet indgår Cerebellums funktion?

Hvilken side af hjernen er den kreative?

Hjernen er inddelt i en højre og en venstre hjernehalvdel. Højre hjernehalvdel får oftest æren for at være den mest kreative, mens venstre står for vores forståelse af eksempelvis ord og tal.

Hvad styrer venstre side af hjernen?

Hjernen består af to hjernehalvdele. Højre hjernehalvdel styrer venstre side af kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer højre side af kroppen. Årsagen til dette er, at nervebanerne fra storhjernen krydser over til modsatte side i thalamus og i hjernestammen (overgangen til rygmarven).

Hvor mange lapper har hjernebarken?

Den bagerste del af hjernen modtager synsindtryk i nakkelappen (occipitallappen). Forrest i isselappen (parietallappen) ligger en vinding, som modtager føleindtryk, mens et område øverst i tindingelappen (temporallappen) modtager lydindtryk.

Hvor mange lapper opdeles hjernebarken?

Storhjernens hjernebark kan opdeles i: Frontal kortex. Occipital kortex. Parietal kortex.

Hvor mange nerver er det i kroppen?

Nervesystemets inddeling Pattedyrs nervesystem kan opdeles anatomisk i centralnervesystemet bestående af hjernen og rygmarven samt det perifere nervesystem, der hos mennesket består af 31 parrede rygmarvsnerver udspringende fra rygmarvens sideflader samt 12 parrede hjernenerver, der udgår fra undersiden af hjernen.

Hvilken funktion har hjernebarken?

Hjernebarken er sæde for bevidst erkendelse og viljestyret adfærd samt højere kognitive processer såsom tale og hukommelse. Storhjernen er også sæde for basalganglierne, som blandt andet har stor betydning for evnen til at planlægge og igangsætte bevægelser.

I hvilken del af nervesystemet indgår Cerebellums funktion?

Lillehjernen (cerebellum) er en del af hjernen, og den ligger bagest i hjernekassen lige under storhjernen. En af lillehjernens primære opgaver er at 'udglatte' kroppens bevægelser.