Table of Contents:

 1. Kan man få slettet sit efternavn?
 2. Hvor står mellemnavn i pas?
 3. Kan man have 2 efternavne?
 4. Kan jeg få mit gamle efternavn tilbage?
 5. Hvad er et Adresseringsnavn?
 6. Hvor skrives mellemnavn?
 7. Hvordan står navnet i passet?
 8. Kan man tage et andet efternavn?
 9. Kan jeg tage min kærestes efternavn?
 10. Hvilke efternavne er beskyttede?
 11. Hvornår kan man skifte efternavn?

Kan man få slettet sit efternavn?

For at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn kræver det, at du sender en online ansøgning på borger.dk ved at logge ind med dit NemID. Du skal først trykke på “Familie og børn”, derefter “Navne og navneændring” og til sidst “Navneændring” for at komme ind på den rette side.

Hvor står mellemnavn i pas?

Eventuelle forkortelser foretages i sidste fornavn/mellemnavn, derefter i næstsidste og så fremdeles.

Kan man have 2 efternavne?

Regler for efternavne Du kan kun have ét efternavn. Hvis du for eksempel har fået både din mors og din fars efternavn, fungerer det sidste som efternavn og det andet som mellemnavn. Er der bindestreg mellem navnene, fungerer de to navne som ét navn. Læs mere om efternavne på Familieretshusets hjemmeside.

Kan jeg få mit gamle efternavn tilbage?

Du kan altid et efternavn, som du tidligere har båret, uanset om navnet er et beskyttet eller frit efternavn. Dette gælder også for efternavne erhvervet på grundlag af ægteskab og samliv. Du kan dog alene genantage et tidligere efternavn, hvis det kan antages, at navnet har været båret med rette.

Hvad er et Adresseringsnavn?

Et kaldenavn – eller adresseringsnavn – er det navn, du gerne vil kaldes, selvom det ikke er dit fulde navn. Hvis du fx hedder Anna Marie Jensen, men kun kaldes Anna Jensen, kan du registrere det som dit kaldenavn hos borgerservice.

Hvor skrives mellemnavn?

Mellemnavne har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn/fornavnene og inden efternavnet. Du kan have flere mellemnavne.

Hvordan står navnet i passet?

Du skal skrive dit navn præcis, som det står i dit pas. Hvis navnet er for langt, er det nok at skrive det første navn i passet og udelade mellemnavn(-e). OBS! På grund af flyselskabernes høje krav om sikkerhed, er det meget vigtigt at stave navnet/navnene på alle de rejsende helt korrekt.

Kan man tage et andet efternavn?

Et navn, der står på listen over frie efternavne, kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn. Et efternavn er beskyttet, hvis navnet bæres af 2.000 personer eller færre, som efternavn. Du kan normalt ikke tage et beskyttet efternavn – dog kan der i nogle tilfælde være undtagelser.

Kan jeg tage min kærestes efternavn?

Du kan tage sin ægtefælles eller samlevers efternavn, uanset at ægtefællen/samleveren, der giver navnet videre, har erhvervet navnet ved et tidligere ægteskab eller samliv.

Hvilke efternavne er beskyttede?

Betingelser for at få et beskyttet efternavn
 • Navnet har tidligere været dit efternavn. ...
 • Navnet bæres eller har været båret af dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.
 • Navnet er eller har været dit mellemnavn. ...
 • Navnet er din stedforældres efternavn.

Hvornår kan man skifte efternavn?

Du kan blive indkaldt til en samtale. Du kan altså ikke selv søge om at få ændret dit navn, når du er under 18 år. Men myndigheden vil se på, hvad du synes om navneændringen, hvis den eller dem, der har forældremyndigheden over dig, sender en ansøgning om navneændring.