Table of Contents:

 1. Hvad er det teknologiske kredsløb i vugge til vugge princippet?
 2. Hvad går vugge til vugge ud på?
 3. Hvad er det teknologiske kredsløb?
 4. Hvad betyder C2C?
 5. Hvordan kan man lave et produkt der kan genbruges både i det biologiske og teknologiske kredsløb?
 6. Hvad er cirkulær økonomi?
 7. Hvad er en vugge?
 8. Hvad er et biologisk kredsløb?
 9. Hvad er teknisk genbrug?
 10. Hvad er fordelene ved cirkulær økonomi?
 11. Hvad er cirkulær og lineær økonomi?
 12. Hvad er co2 kredsløbet?
 13. Hvad er økologisk kredsløb?
 14. Hvad betyder Genanvend?
 15. Hvad er forskellen på recycling og upcycling?

Hvad er det teknologiske kredsløb i vugge til vugge princippet?

Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi.

Hvad går vugge til vugge ud på?

Vugge til vugge - eller Cradle to Cradle - er en ny måde at tænke design, produktion og affald på. Som navnet siger, går vugge til vugge ideen ud på at designe ting, så de er gennemtænkt fra vugge til vugge - altså så de kan bruges og genbruges fuldstændigt i nye ting.

Hvad er det teknologiske kredsløb?

3.1.3 Det teknologiske kredsløb - produktion af brændsler/energiydelser. Både for biologiske og ikke-biologiske ressourcer kan materialerne indgå i et energikredsløb, det vil sige at den i materialerne/stofferne kemisk bundne energi omsættes med produktionen af energiydelser som elektricitet, varmt vand eller damp.

Hvad betyder C2C?

Cradle to Cradle konceptet (C2C) er skabt af den amerikanske arkitekt William McDonough og den tyske kemi professor Dr. Michael Braungart. Cradle to Cradle gør op med den traditionelle vugge til grav-tankegang og præsenterer et alternativ; nemlig vugge til vugge.

Hvordan kan man lave et produkt der kan genbruges både i det biologiske og teknologiske kredsløb?

I kan bygge en model af træ, papir, sugerør, modellervoks eller noget andet. I kan tegne tingen i hånden eller på computeren. Tegn også en tegning som viser, hvordan jeres designede ting kan blive genbrugt i den biologiske cyklus og/eller den tekniske cyklus.

Hvad er cirkulær økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, ...

Hvad er en vugge?

Vugge betyder omtrent det samme som Vippe.

Hvad er et biologisk kredsløb?

I de biologiske kredsløb er der ingen lossepladser, i stedet cirkulerer materialer hele tiden, og en arts affald er en anden arts føde. Det hele holdes i gang af solens energi, som opretholder livet i økosystemerne. Det er denne form for bæredygtighed, som den cirkulære økonomi prøver at efterligne.

Hvad er teknisk genbrug?

Det tekniske kredsløb. Et tv bliver lavet => TV bliver brugt => TV bliver skilt ad til tekniske næringsstoffer => alle dele bliver genbrugt.

Hvad er fordelene ved cirkulær økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, ...

Hvad er cirkulær og lineær økonomi?

I dag har vi en lineær økonomi, hvor vi udvinder ressourcer fra jorden, producerer, distribuerer, forbruger og smider ud. I en cirkulær økonomi er ressourcerne i et kredsløb - affald findes ikke.

Hvad er co2 kredsløbet?

Kulstof (C) indgår i et kompliceret kredsløb mellem atmosfæren, oceanerne, biosfæren og Jordens indre. Dette naturlige kredsløb (kulstofkredsløbet) er normalt i balance, men det påvirkes af det menneskeskabte bidrag af drivhusgasser som CO2 og CH4.

Hvad er økologisk kredsløb?

Økologi. Stofferne cirkulerer i et genbrugskredsløb mellem organismerne og den døde omverden. Energien bruges kun én gang. Den strømmer ind i økosystemet, hvor den udnyttes og går bort som varmeenergi, der ikke kan genbruges.

Hvad betyder Genanvend?

Genanvendelse er i modsætningen til genbrug en proces, hvor der er tale om at det genanvendte produkt (typisk råstoffer som metal og plastik) tager ny form. Eksempler herpå kan være plastflasker som bruges i produktionen af soveposer – eller gamle cykler kan omsmeltes til dåser og knive.

Hvad er forskellen på recycling og upcycling?

Formålet med upcycling er at genbruge spildprodukter og at undgå at skulle bruge nye ressourcer. Det handler altså om at bruge mest muligt at de restprodukter, man har, og give affald og spild nyt liv. Recycling er, når man tilfører et materiale eller et produkt den samme værdi, som det i forvejen havde.