Table of Contents:

  1. Hvad vil det sige at retten kan lukke dørene?
  2. Kan man blive dømt uden beviser?
  3. Hvad betyder aflysning af retsmøde?
  4. Hvem afgør om dørene skal lukkes?
  5. Kan man lukke dørene i en straffesag?
  6. Hvornår er man medskyldig?
  7. Hvor kan man se retslister?

Hvad vil det sige at retten kan lukke dørene?

Lukkede døre er en domstols beslutning om at udelukke offentligheden fra et retsmøde. Retssager i Danmark er som udgangspunkt offentlige, og domme afsiges altid i et åbent retsmøde. Dørene kan dog lukkes, når særlige hensyn til en part, et vidne eller andre med tilknytning til sagen gør det påkrævet.

Kan man blive dømt uden beviser?

En person er uskyldig, indtil han enten selv har indrømmet en forbrydelse, eller at anklagemyndigheden har ført bevis for og en domstol har dømt en tiltalt skyldig i en forbrydelse. Det er ikke den tiltalte, der skal føre bevis for at han er uskyldig. Dette kan udledes af Straffeloven der siger: § 1.

Hvad betyder aflysning af retsmøde?

Det er den enkelte dommer, der beslutter, om et retsmøde skal aflyses. Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk.

Hvem afgør om dørene skal lukkes?

Under domsforhandlingen kan dørlukning i medfør af stk. 2, nr. 3, kun ske i 1. instans, og kun, når det må forventes, at der senere rejses tiltale for samme forhold mod andre end de under sagen tiltalte, og ganske særlige hensyn gør det påkrævet, at dørene lukkes.

Kan man lukke dørene i en straffesag?

I sager hvor dørene lukkes, har offentligheden kun adgang til få oplysninger: Sigtelsen, den sigtedes stillingtagen samt dommerens kendelse om varetægtsfængsling eller ej. I stedet for at lukke dørene i retten kan dommeren vælge at udstede et referatforbud, så forklaringen i retten godt må høres, men ikke refereres.

Hvornår er man medskyldig?

Man er medskyldig i at begå noget kriminelt, når man ved der sker noget kriminelt, uden at man gør noget for at stoppe det. I din situation, kunne du f. eks. været gået til din lærer med det samme, efter at din ven havde taget penge fra nogle af de andres tasker.

Hvor kan man se retslister?

Du kan finde retslisterne på den enkelte rets hjemmeside. Gå til oversigt over alle retter, råd og nævn på domstol.dk. Vær opmærksom på, at en retsliste ikke altid er ført ajour, fx hvis et retsmøde er blevet aflyst med kort varsel.