Table of Contents:

  1. Hvad symboliserer nøglen i Peters hånd?
  2. Hvilke NT tekster fremstiller Jesus liv kronologisk?
  3. Hvad er Jesus skikkelsen?
  4. Hvad er duen et symbol på?
  5. Hvad er en sol symbol på?

Hvad symboliserer nøglen i Peters hånd?

Peter i kunsten I middelalderlige fremstillinger indtil den sene gotik bærer Peter for det meste to forskelligfarvede eksemplarer. Med tilknytning til Matt 16,19 skal nøglen til Jorden symbolisere magt over verden, verdslig magt; nøglen til Himlen adgangen til Himmelriget, den åndelige magt.

Hvilke NT tekster fremstiller Jesus liv kronologisk?

De ældste beskrivelser af Jesus liv, tanker og lære kommer fra de fire kanoniske evangelier i Bibelen: Matthæusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet, og Johannesevangeliet.

Hvad er Jesus skikkelsen?

Jesus fra Nazaret. Jesus fra Nazaret har været en karismatisk vandreprædikant med det profetiske budskab, at Guds rige var kommet nær og allerede gjorde sig gældende i en ny religiøs orden, hvor gudsforholdet ikke var betinget af et menneskes overholdelse af bestemte bud og forskrifter.

Hvad er duen et symbol på?

I kristendommen symboliserer duen Helligånden. "Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due", står der om Jesu dåb (Lukasevangeliet 3,22). På gravsten er duen hyppigt blevet brugt som symbol på den dødes evige fred.

Hvad er en sol symbol på?

Solen er symbolsk blevet tillagt guddommelige kvaliteter som lys- og livgiver i mange kulturer. Ofte forbindes den med en mandlig guddom og på det jordiske plan med kongen eller kejseren. Tilsvarende forbindes Månen med det kvindelige.