Table of Contents:

 1. Hvad var grundene til den kolde krigs afslutning?
 2. Hvilken rolle havde NATO under den kolde krig?
 3. Hvilke konflikter var der under den kolde krig?
 4. Hvilken rolle spillede Danmark i den kolde krig æ?
 5. Hvem vandt og tabte 2 verdenskrig?
 6. Hvem udviklede først interkontinentale missiler?
 7. Hvor mange atombomber er der blevet sprunget?
 8. Hvad er NATOs formål og rolle i verden?
 9. Hvad sker der ved atomkrig?
 10. Hvilke kriser og konflikter var de mest fremtrædende under den kolde krig?
 11. Hvilken indflydelse havde Danmark under den kolde krig?
 12. Hvem holdte Danmark med under den kolde krig?

Hvad var grundene til den kolde krigs afslutning?

Især i Polen var der under Den Kolde Krig ulmende uro og modstand mod den førte sovjetkommunistiske politik. Stalin havde engang udtalt, at forsøget på at indføre kommunisme i Polen var som at sadle en ko. Den forbudte fagforening Solidaritet (

Hvilken rolle havde NATO under den kolde krig?

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, der det første år hed Atlantpagten) blev stiftet i 1949 og omfattede fra starten langt de fleste vesteuropæiske lande samt Canada og USA. I løbet af 1950'erne blev også Tyrkiet, Grækenland og, mest kontroversielt, Vesttyskland medlemmer af alliancen.

Hvilke konflikter var der under den kolde krig?

Koreakrigen, Vietnamkrigen og Afghanistan-konflikten, hvor konfliktens parter gav de stridende parter i den lokale konflikt militær og økonomisk støtte. Under den kolde krig bedrev Øst- og Vestblok-landene intens spion- og efterretningsvirksomhed mod modparten.

Hvilken rolle spillede Danmark i den kolde krig æ?

Danmarks udenrigspolitik under den kolde krig markerede et brud på den neutralitetspolitik, som havde været ført siden nederlaget i 2. slesvigske krig i 1864. Danmark deltog i den stiftende generalforsamling for FN i efteråret 1945, hvilket formelt betød afgivelse af suverænitet til FN's sikkerhedsråd, som bl. a.

Hvem vandt og tabte 2 verdenskrig?

2.. verdenskrig i Europa blev først og fremmest udkæmpet på Østfronten. Udfaldet her, og hermed krigens udfald i Europa, var primært bestemt af udviklingen i styrkeforholdet mellem de to magter, Tyskland og Sovjetunionen. Uden Sovjetunionens krigsindsats havde Nazi-Tyskland vundet den europæiske krig.

Hvem udviklede først interkontinentale missiler?

Med hjælp fra de tyske raketforskere og -teknikere udviklede Sovjetunionen i 1950'erne verdens første interkontinentale ballistiske missil kaldet R-7. Det var R-7'eren, der 4. oktober 1957 bragte Sputnik 1 i bane omkring Jorden.

Hvor mange atombomber er der blevet sprunget?

Bomberne dræbte mindst 110.000 mennesker og blev enden på anden verdenskrig. Det er de eneste atombomber, der nogensinde er blevet brugt som våben i krig, selv om der i dag findes over 15.000 atomvåben på verdensplan.

Hvad er NATOs formål og rolle i verden?

NATO (North Atlantic Treaty Organisation) blev etableret som en kollektiv forsvarsorganisation med det formål at værne om friheden og sikkerheden for sine medlemmer gennem politiske militære midler.

Hvad sker der ved atomkrig?

Atomkrig er en krig med atomvåben (kernevåben). Atomkrig kan være langt mere destruktiv og tilføje skade på langt kortere tid end konventionel krig.

Hvilke kriser og konflikter var de mest fremtrædende under den kolde krig?

Under den kolde krig var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA og Sovjetunionen. Under Cubakrisen i 1962 og Able Archer-krisen i 1983 frygtede man en atomkrig.

Hvilken indflydelse havde Danmark under den kolde krig?

Grundlæggende set var Danmark en trofast NATO-allieret, men havde samtidig en række forbehold, samtidig med at Danmark aldrig levede op til NATO-kravene om at have et stort militærbudget. Danmark var også imod at have udenlandske tropper inden for landets grænser, ligesom man nægtede at have atomvåben i Danmark.

Hvem holdte Danmark med under den kolde krig?

Men trods forsikringer om neutralitet blev der indirekte valgt side i den kolde krig. Med medlemskabet af NATO fra 1949 var Danmark i alliance med USA, Canada og en række vesteuropæiske lande, og beslutningen om at deltage i Marshall-planen var ligeledes en implicit stillingtagen til krigen.