Table of Contents:

 1. Hvordan er kirken bygget op?
 2. Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?
 3. Hvad bruges alteret til?
 4. Hvor meget tjener kirken?
 5. Hvorfor hedder det koret i en kirke?
 6. Hvad er reformationen 1536?
 7. Hvornår blev der bygget flest kirker?
 8. Hvad vej vender en kirke?
 9. Hvad hedder kirkens halvrunde Overhvælvede udbygning?
 10. Hvad kaldes en udbygning på siden af en kirke?
 11. Hvorfor knæler man ved alteret?
 12. Hvor mange penge betaler man til kirken?

Hvordan er kirken bygget op?

Sognene er samlet i provstier med ca. 20 sogne i hvert provsti. Der er således 107 provstier i Danmark. Hvert provsti har et provstiudvalg, der består af en provst, som er en af provstiets præster, og mellem to og syv medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?

Middelalderens kirker I det danske landskab er der endnu næsten 2000 kirker, der er bygget i middelalderen. De vidner om kirkens store rolle i det middelalderlige samfund. Præsterne er det yderste led i en international kirkeorganisation, med paven som overhoved.

Hvad bruges alteret til?

Alteret er i de fleste religioner det sted, hvor der ofres til guden eller guderne. Som kultsted er alteret i nogle religioner så helligt at lægfolk ikke må have adgang til det.

Hvor meget tjener kirken?

I 2012 blev der brugt 4,3 milliarder kroner på løn i folkekirken. Folkekirken udbetaler løn eller honorarer til omkring 30.000 personer fordelt på 8.878 fuldtidsstillinger (årsværk). De højest lønnede i folkekirken er biskopperne, der i gennemsnit tjener omkring 1 million kroner om året.

Hvorfor hedder det koret i en kirke?

Kor, (af gr. choros 'kor, kordans'), inden for arkitektur den del af en kirkebygning, som er forbeholdt gejstligheden og rummer hovedaltret; i det tidligste kirkebyggeri stod korsangerne her.

Hvad er reformationen 1536?

Reformationen blev officielt indført i Danmark med recessen af 30. oktober 1536 efter længere tids politisk og kirkelig uro. Reformationen medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke, der byggede på den tyske reformator Martin Luthers teologi.

Hvornår blev der bygget flest kirker?

De første kirker opførtes af træ og var for det meste stavkirker. Men allerede før 1050 begyndte opførelsen af enkelte stenkirker. Ældst, fra o. 1030, var den frådstenskirke, som Estrid lod opføre i Roskilde til minde om sin myrdede gemal Ulf Jarl, efter alt at dømme med en engelsk bygmester.

Hvad vej vender en kirke?

Jesus vil komme som solopgangen fra det høje. Og solen står som bekendt op i øst. Derfor er kirkerne bygget, så menigheden vender blikket mod øst, når de sidder på kirkebænken, og kirketårnet, ja, det er normalt placeret bag bænkene – altså mod vest.

Hvad hedder kirkens halvrunde Overhvælvede udbygning?

Apsis, en oftest halvrund og gerne overhvælvet udbygning eller nicheformet afslutning på fx en senromersk basilika, et tempel eller en kristen kirke.

Hvad kaldes en udbygning på siden af en kirke?

apsis — Den Danske Ordbog.

Hvorfor knæler man ved alteret?

højt, skal ikke opfattes som en afspæring, men tjener derimod som støtte, når man knæler ned på skranken. Rækværket kan være udført af træ, smedejern eller måske endda af mere ædle metaller. De kan undertiden være uhyre kunstfærdigt udførte.

Hvor mange penge betaler man til kirken?

Landsgennemsnittet er 0,88% af din indkomst, men det spænder hele vejen fra 0,43% i Gentofte og helt op til 1,3% på Læsø og Samsø. Hvis du melder dig ud af folkekirken bliver kirkeskatten automatisk justeret.