Table of Contents:

 1. Hvordan er kirken i dag?
 2. Hvad er en kirke?
 3. Hvad kan man bruge kirken til?
 4. Hvad er folkekirkens opgaver?
 5. Hvad hedder de forskellige kirkerum?
 6. Hvad koster det at blive gift i en kirke?
 7. Kan man selv bestemme hvor man vil giftes?
 8. Hvilken retning af kristendom er mest udbredt i Danmark i dag?
 9. Hvor mange procent af skatten går til kirken?

Hvordan er kirken i dag?

Folkekirken er Danmarks største trossamfund og tilhører den evangelisk-lutherske tro. ... Folkekirken blev grundlagt med Grundloven i 1849, som slår fast, at “den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten” (se kilder).

Hvad er en kirke?

Ordet kirke kommer via oldengelsk fra græsk kyriakon 'som hører til Herren', af græsk Kyrios 'Herre'; svarer i betydning til latin ecclesia, af græsk ekklesia. Hvorvidt kirken væsensmæssigt hører med til kristendommen, og især om Jesus selv kan betragtes som kirkens grundlægger, er et omstridt teologisk spørgsmål.

Hvad kan man bruge kirken til?

Der er selvsagt – især i mindre samfund – en vis kirkelig lokalpatriotisme, men de fleste danskere bruger kirken, som de bruger tankstationer og kulturtilbud, ikke primært lokalt, men hvor det er praktisk eller, hvor der er noget særligt at komme efter.

Hvad er folkekirkens opgaver?

Folkekirkens formål er at bevare troens skat og få mennesker til at søge og tage imod Kristi kærlighed. Trosbekendelsen og kirkens katekismus formulerer klart, hvad kirken står for og tror på, og det er disse, der må inspirere kirkens biskopper og præster til at forstå, hvad deres mission drejer sig om.

Hvad hedder de forskellige kirkerum?

Kirkens rum
 • Tårnet.
 • Klokkerne.
 • Våbenhuset.
 • Kirkeskibet.

Hvad koster det at blive gift i en kirke?

Som udgangspunkt koster det ikke noget at blive gift i en kirke, dog kræver visse kirker betaling for specielle sange, blomster og lys.

Kan man selv bestemme hvor man vil giftes?

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i. Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park. Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten. En vielse skal overværes af mindst to vidner.

Hvilken retning af kristendom er mest udbredt i Danmark i dag?

Den danske Folkekirke [top] Den danske Folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke. Den har altså rod i Reformationen og den "protest" (heraf navnet "protestantisme") mod dele af Den katolske Kirke, som formuleredes af reformatorerne, især Martin Luther ().

Hvor mange procent af skatten går til kirken?

Kirkeskatten udgør ca. 7 milliarder kroner, hvoraf lokalkirkeskatten udgør ca. 5,5 milliarder kroner og landskirkeskatten udgør ca. 1,5 milliarder kroner.