Table of Contents:

 1. Hvad får man for at være domsmand?
 2. Hvem vælger højesteretsdommere i Danmark?
 3. Hvad betyder sag uden domsmænd?
 4. I hvilken lov findes reglerne om domstolene?
 5. Hvad er en dommers opgave?
 6. Hvem udpeger domsmænd?
 7. Hvad er en Domsmands opgave?
 8. Hvad hedder den lov der regulerer domstolenes adfærd?
 9. Hvem har udpeget dommerne i rigsretssagen?
 10. Hvor mange nævninge er der i et nævningeting?
 11. Hvor lang tid tager det at vidne i retten?

Hvad får man for at være domsmand?

Man bliver typisk indkaldt til at fungere som domsmand eller nævning 2-4 gange om året. Man får et vederlag på 1.100 kr. for hver dag, man fungerer som domsmand eller nævning, desuden får man sin transport betalt.

Hvem vælger højesteretsdommere i Danmark?

Højesterets dommere I Højesteret er der 18 dommere. Højesterets dommere udnævnes - ligesom andre dommere - af justitsministeren efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd.

Hvad betyder sag uden domsmænd?

Domsmænd medvirker ikke når sagen fremmes som en tilståelsessag. Domsmænd medvirker ikke i nævningesager hvilket omfatter sager hvor der er spørgsmål om fængsel i 4 år eller længere, institutionsanbringelse eller forvaring samt sager vedrørende politiske lovovertrædelser.

I hvilken lov findes reglerne om domstolene?

Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Hvad er en dommers opgave?

En dommer har et stort ansvar for samfundets holdninger og juridiske beslutninger. En stor del af arbejdet går ud på at vurdere, analysere og undersøge sager grundigt. Der indgår desuden mange møder og administrativt arbejde i jobbet som dommer. Dommere er ansat ved domstole rundt omkring i landet.

Hvem udpeger domsmænd?

Nævninge og domsmænd bliver valgt for 4 år ad gangen. Dette sker ved lodtrækning i Landsretten fra en såkaldt grundliste, som Odense Kommunes grundlisteudvalg står for at udarbejde. Det er denne liste, du nu kan ansøge om at komme på.

Hvad er en Domsmands opgave?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

Hvad hedder den lov der regulerer domstolenes adfærd?

Grundlovens § 3 og prøvelsesretten Domstolenes kompetence til at efterprøve, om lovgivningen holder sig in- den for grundlovens grænser, betragtes formentlig i dag af de fleste som en helt selvfølgelig del af den magtadskillelse, der har fundet udtryk i grund loven.

Hvem har udpeget dommerne i rigsretssagen?

Rigsretten består af 26 medlemmer, heraf 13 dommere fra Højesteret og 13 personer valgt af Folketinget . Som anklagere blev udpeget Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen. Retssagen begyndte 2. september 2021.

Hvor mange nævninge er der i et nævningeting?

I byretten består en nævningesag af tre juridiske dommere og seks nævninge i et nævningeting. I landsretten består en nævningesag af tre juridiske dommere og ni nævninge i et nævningeting. Hver dommer og hver nævning har én stemme.

Hvor lang tid tager det at vidne i retten?

Det kan være svært på forhånd at afgøre, hvor lang tid det vil tage at afhøre dig. Det afhænger i høj grad af sagen, som du er indkaldt til at vidne i.