Table of Contents:

 1. Hvad betyder ordet fortov?
 2. Hvorfor hedder det et fortov?
 3. Hvad betyder ordet tværtimod?
 4. Hvad betyder vidst?
 5. Hvem skal holde fortov?
 6. Hvad er et fortov lavet af?
 7. Hvad betyder Tværdigmod?
 8. Hvad betyder tvært?
 9. Hvornår hedder det vist eller vidst?
 10. Hvornår bruger man vidst?
 11. Hvem har ansvaret for fortovet?
 12. Hvem er grundejer?

Hvad betyder ordet fortov?

"Fortov" er måske en omdannelse af fortå, sidste led forældet ta ("faststampet plads, vej"); egentlig "forvej", vejen foran huset. En anden forklaring kan være, at ordet kommer af forte, den fast tiltrampede plads foran gårdene. Forten kunne være stor eller lille, måske kun en udvidelse af landsbygaden.

Hvorfor hedder det et fortov?

Det er sammensat af for i betydningen 'foran' og det oldnordiske ord ta (med langt a), der betød 'faststampet plads, vej'. I middelalderen havde ordet formen forta eller forte og blev senere omdannet til fortaa og fortov.

Hvad betyder ordet tværtimod?

Tværtimod betyder omtrent det samme som omvendt.

Hvad betyder vidst?

Vist er et biord og betyder, at man anser noget for sandsynligt. Vidst er datids tillægsform af udsagnsordet 'at vide' og betyder, at nogen ved noget.

Hvem skal holde fortov?

For de fleste grundejere er der tale om fortove. Men pligten til at renholde forsvinder ikke, hvis din grund grænser op til en sti, et grusbelagt areal eller lignende. Det afgørende er, om arealet mellem skellet til din grund og den offentlige vej primært er bestemt til gående færdsel.

Hvad er et fortov lavet af?

Fortovene var i reglen kun belagt med grus, mens kørebanen på de store veje normalt havde fast dække. I byerne var gaderne belagt med store polygone sten, og fortovene med rektangulære stenplader; eksempler på sådanne belægninger kan ses i Rom og Pompeji.

Hvad betyder Tværdigmod?

Tværtimod betyder omtrent det samme som omvendt.

Hvad betyder tvært?

Tvært betyder omtrent det samme som syrligt.

Hvornår hedder det vist eller vidst?

Vist er et biord og betyder, at man anser noget for sandsynligt. Vidst er datids tillægsform af udsagnsordet 'at vide' og betyder, at nogen ved noget.

Hvornår bruger man vidst?

'Vist' er et biord (adverbium), og bruges til at udtrykke, at noget er sandsynligt: ”det har vist sneet i dag.” 'Vidst' er derimod et udsagnsord (verbum) og er den korte tillægsform (præteritum participium) af 'vide'. I farten kan man hurtigt komme til at glemme, om det ord man skal bruge, skal have -d i sig eller ej.

Hvem har ansvaret for fortovet?

Hvem har ansvaret for fortovet? Både kommunen og den enkelte grundejer har et ansvar i forbindelse med pasning af fortove.

Hvem er grundejer?

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.