Table of Contents:

 1. Hvilken betydning har cellekernen?
 2. Er en cellekerne et organel?
 3. Hvad kaldes en celles Energifabrik?
 4. Hvad skal cellerne bruge DNA til?
 5. Hvad er cellekernen og hvad er der i cellekernen?
 6. Hvad er de forskellige Organellers funktion?
 7. Hvad er membranbundne organeller?
 8. Hvorfor skal vi lære om celler?
 9. Hvad koder hvert gen for?
 10. Hvorfor ligner dit eget DNA molekyle Jordbærs DNA?
 11. Hvad foregår der i Mitokondriet?
 12. Hvad består Kernemembran af?
 13. Hvad er Vakuolens funktion?

Hvilken betydning har cellekernen?

Cellekernen: Eukaryoter har en cellekerne, der er adskilt fra resten af cellen af en kernemembran. Cellekernen, hvori DNA'et opbevares i kromosome,r har til formål at beskytte og kopiere cellens arvemateriale og virker som en slags kontrolcenter for molekyler ind og ud af kernen.

Er en cellekerne et organel?

Cellens største organel er kernen, der indeholder en fuldkommen kopi af organismens arvemateriale, DNA.

Hvad kaldes en celles Energifabrik?

ribosomerne ligge ude i cellelismen, hvor cellens energifabrik ligger. de kaldes for mitokondrier. Mitokondrier omdanner sukker til vand, Kuldioxid og energi.

Hvad skal cellerne bruge DNA til?

Cellens DNA er opbygget af 4 basepar, og baseparrenes rækkefølge danner en form for informationskode, der styrer, hvordan cellerne fungerer. Og da alt, hvad organismer gør, sker, fordi cellerne gør noget, danner baserækkefølgen altså fundamentet for, hvordan du og andre organismer udvikles.

Hvad er cellekernen og hvad er der i cellekernen?

Cellekernen (eller nukleus) er i cellebiologi et membranbeklædt organel, der findes i eukaryote celler. I de fleste pattedyrceller måler den mellem 5 og 10 mikrometer (μm) i diameter. Cellekernen indeholder det meste af cellens arvemateriale.

Hvad er de forskellige Organellers funktion?

I cellers cytoplasma findes organeller, som er større eller mindre celledele, der deltager i funktioner som fx energiproduktion, dannelse af forskellige molekyler til cellen selv eller til omgivelserne, nedbrydning af optagne partikler eller celledeling.

Hvad er membranbundne organeller?

Menneskecellen (og alle andre eukaryote celler) har i cytoplasmaet en slags rum, som er omgivet af hver deres egen membran. Disse rum betegnes membranbundne organeller, og de varetager cellens forskellige funktioner (figur 2.4). Det mest centrale organel er cellekernen.

Hvorfor skal vi lære om celler?

Den enkelte celle er ikke afgørende for at vores krop fungerer. Der dør hele tiden celler, og nye celler dannes. Men alle de forskellige typer af celler er afgørende for, at vi fungerer, som vi skal. Hvis nogen af celletyperne ikke eksisterer eller virker, som de burde, bliver vi syge.

Hvad koder hvert gen for?

Et gen er en sekvens af DNA, der koder for et protein, som en form for biologisk instruktion. Genet giver derved en arvelig egenskab, da DNA'et videregives til nye celler. Gener kan påvirke deres organisme meget tydeligt, fx bestemme hvad øjenfarven bliver.

Hvorfor ligner dit eget DNA molekyle Jordbærs DNA?

Når frugt-DNA'en kommer i kontakt med alkolen, vil de lange, tynde DNA-molekyler udfælde sig. De hvide klumper, du ser, er tusinder af DNA-molekyler, der har sat sig sammen. DNA'en er i sig selv farveløs og eventuelle farver du måtte se, er forårsaget af pigment fra frugten.

Hvad foregår der i Mitokondriet?

Mitokondrie er en cellestruktur (organel), der medvirker ved energistofskiftet i eukaryote celler (dvs. celler med cellekerne). Mitokondrierne kan betragtes som cellens kraftværker, da det hovedsagelig er i disse, cellens energimolekyler, ATP, dannes.

Hvad består Kernemembran af?

Kernemembranen er en tolaget lipidmembran, som adskiller en celles kerne fra cytoplasmaet hos eukaryoter. Det yderste membranlag går i et med det ru endoplasmatiske reticulum. I Kernemembranen er der små porer som mRNA'et kan passere igennem.

Hvad er Vakuolens funktion?

En vakuole er et stort depotområde i en celle, bestående af en invagination af cellemembranen. Dyrecellers vakuoler er mindre end dem i plantecellerne, hvor en stor vakuole anvendes til at regulere cellens tryk og saftspænding. Vakuolen udgør ofte størstedelen af plantecellens volumen.