Table of Contents:

 1. Hvor udsprang renæssancen?
 2. Hvorfor starter renæssancen i Italien?
 3. Hvad er kendetegnet for renæssancen?
 4. Hvad var baggrunden for renæssancen?
 5. Hvad handler renæssancen om?
 6. Hvilken betydning havde renæssancen for befolkningen?
 7. Hvordan var kunsten i renæssancen?
 8. Hvilke betydning havde renæssancen for udviklingen af kunst arkitektur osv?
 9. Hvordan blev billedkunsten ændret i renæssancen?
 10. Hvad kom først renæssancen eller reformationen?
 11. Hvad karakteriserer kunsten i renæssancen?
 12. Hvad er karakteristisk for barokken?
 13. Hvordan og hvorfor ændres synet på kunstneren i renæssancen?
 14. Hvem styrede landet sammen med kongen i renæssancen?
 15. Hvad er et renæssancemenneske?

Hvor udsprang renæssancen?

Renæssancen er betegnelse for en periode i Europas – og især Italiens – historie, der markerer overgangen mellem Middelalderen og den moderne tid. I de følgende århundreder forgrenede den sig til store dele af Europa.

Hvorfor starter renæssancen i Italien?

At renæssancen opstod i Italien, skyldtes først og fremmest, at Mellem- og Norditalien myldrede med flittige og dygtige købmænd og fabrikanter, og at byerne derfor var blevet velhavende, mens resten af Europa stadig hang fast i middelalderens feudalsamfund.

Hvad er kendetegnet for renæssancen?

Renæssancen var karakteriseret ved en overvældende interesse for antikkens kunst og kultur. Renæssancen i Danmark indtraf senere end i Sydeuropa, og Danmarks egen forhistorie blev dyrket med næsten lige så stor lidenskab som antikkens. Renæssancen i Danmark lå , dvs. fra reformationen og frem til enevælden.

Hvad var baggrunden for renæssancen?

Renæssancen var inspireret af antikken, som varede fra omkring 750 f.kr. til 500 e.kr. og dermed en genfødsel af den periode. For de lærde i renæssancen var antikken en blomstrende tid, hvor videnskab, filosofi, litteratur, demokrati, kunst og politik blev sat i fokus.

Hvad handler renæssancen om?

Renæssance () Ordet Renæssance betyder i sin oprindelige italienske form “genfødsel” og betegner en periode, hvor interessen for den klassiske græske og romerske oldtid vågnede igen efter den mørke middelalder.

Hvilken betydning havde renæssancen for befolkningen?

I renæssancen boede 80 % af befolkningen på landet. Udover egentlige bønder indbefattede bondestanden også fattige, karle og landarbejdere. Gårdene var samlet i landsbyer og jorden blev dyrket inde for fællesskabets rammer. De fleste bønder var fæstere, mens kun ganske få var selvejere.

Hvordan var kunsten i renæssancen?

Idealet for renæssancens kunst var harmoni, symmetri, enkelhed, regelmæssighed og balance. Alt sammen udregnet og afstemt efter matematiske og geometriske love.

Hvilke betydning havde renæssancen for udviklingen af kunst arkitektur osv?

Ordet renæssance betyder genfødsel, og det, der genfødes, er tankerne, kunsten og arkitekturen fra antikken. Man ønskede at genskabe de perfekte former, som antikkens kunstnere havde skabt. Søjlerne og trekantgavlen fra templet var noget af det vigtigste, man genoptog fra den gamle græske arkitektur.

Hvordan blev billedkunsten ændret i renæssancen?

Ordet renæssance betyder genfødsel, og det, der genfødes, er tankerne, kunsten og arkitekturen fra antikken. Man ønskede at genskabe de perfekte former, som antikkens kunstnere havde skabt. Søjlerne og trekantgavlen fra templet var noget af det vigtigste, man genoptog fra den gamle græske arkitektur.

Hvad kom først renæssancen eller reformationen?

Renæssancen startede med reformationen, hvor den danske kirke gik fra at være katolsk til at blive protestantisk.

Hvad karakteriserer kunsten i renæssancen?

Idealet for renæssancens kunst var harmoni, symmetri, enkelhed, regelmæssighed og balance. Alt sammen udregnet og afstemt efter matematiske og geometriske love.

Hvad er karakteristisk for barokken?

Barokken er perioden fra ca. 16. Dens kendetegn er overdådig udsmykning, bevægelse, buede linjer, enorme bygninger, søjler over flere etager, kontraster, illusioner og en dramatisk brug af lyset. Ordet barok stammer fra portugisisk, og betyder “en uregelmæssig formet perle”.

Hvordan og hvorfor ændres synet på kunstneren i renæssancen?

Idealet for den nye kunst var ikke antikkens naturimitation, men en virkelighedsfiktion skabt af kunstneren (lat. ficta) ud fra de samme rationelle principper som det gudsskabte (lat. facta) univers. Grundlaget blev de frie kunster, især geometri og retorik.

Hvem styrede landet sammen med kongen i renæssancen?

I den mellemliggende periode var landet formelt styret af kongen, men et rigsråd bestående af en række medlemmer af adelen havde via kongens håndfæstning stor – til tider afgørende – indflydelse på politikken og beslutningerne.

Hvad er et renæssancemenneske?

Renæssancemenneske, renæssanceskikkelse, betegnelse for et menneske, der kombinerer vidtfavnende interesser og arbejdsområder med en livsnydende leveform efter forbillede i flere af renæssancetidens store skikkelser.