Table of Contents:

 1. Hvad er iliadens hovedtema?
 2. Hvorfor tager Agamemnon briseis?
 3. Hvad kaldes et heltedigt som Iliaden?
 4. Hvad er Kleos?
 5. Hvad er temaet for Iliaden?
 6. Hvilken genre er Iliaden?
 7. Hvem er Gudinden i Iliaden?
 8. Hvilken ø døde Homer på?
 9. Hvordan døde Achilles?
 10. Hvad er en homerisk helt?
 11. Hvorfor tager Agamemnon Achilleus krigsbytte pigen Brisëis?
 12. Hvem er peleiden?
 13. Hvad hedder Homers digt?
 14. Hvad er en homerisk lignelse?
 15. Hvilken konflikt skildres i Homers Iliaden?

Hvad er iliadens hovedtema?

Achilleus' vrede og den krise, som vreden udløser, er det gennemgående tema i Iliaden. Grækerne forsøger at vinde krigen uden Achilleus og hans krigere, men det mislykkes. Dette er bestemt af guderne.

Hvorfor tager Agamemnon briseis?

Hans ære krænkes, da han tvinges til at opgive sin slavinde, krigsfangen Briseis. Beretningen begynder med, at Apollons præst Chryses kommer til Agamemnon for at løskøbe sin datter Chryseis. Agamemnon afviser ham, og Apollon nedkalder derfor pest over grækerne.

Hvad kaldes et heltedigt som Iliaden?

'det trojanske (digt)'.

Hvad er Kleos?

Litteraturens Verden | Kleos og udødelighed i Iliaden. Et af de centrale begreber i Iliaden omhandler det græske begreb kléos (”ry, berømmelse”), som er af afgørende tematisk betydning for dette helteepos.

Hvad er temaet for Iliaden?

Det overordnede tema er Achilleus' vrede og alt det, som denne vrede fører med sig. Andre centrale temaer er kampen for at vinde ære og striden mellem de græske guder, som står på forskellige sider i krigen. Grækernes kamp for at indtage Troja og trojanernes kamp for overlevelse er naturligvis også temaer.

Hvilken genre er Iliaden?

Epos PoesiEpik Iliaden/Genrer Det antikke epos er desuden grundlaget for den overordnede genre, epik, som er den fortællende litteratur. I Oldtidskundskab arbejder man med Homers eposser, Iliaden og Odysséen, og desuden nogle gange med Hesiods eposser, Theogonien og Værker og dage, samt de romerske eposser Æneiden af Vergil og Metamorfoser af Ovid.

Hvem er Gudinden i Iliaden?

Den gudeskønne trojanske prins Paris skal afgøre, hvilken gudinde der skal have æblet. Han vælger Afrodite som den skønneste, fordi hun lover ham Den skønne Helene til hustru. Der er blot en enkelt detalje, som den dristige gudinde vælger at overse. Helene er lovformeligt viet til den græske konge Menelaos af Sparta.

Hvilken ø døde Homer på?

Homer
Homer Græsk litteratur Antikken
FødtὍμηρος 800-tallet f.v.t. Chios, Grækenland
Død700-tallet f.v.t. Ios, Grækenland
Nationalitet
Uddannelse og virke

Hvordan døde Achilles?

Det blev sagt, at Penthesilea fødte ham en søn efter sin død. Det var spået, at hvis Achilleus dræbte ethiopierkongen Memnon, ville han selv falde. Men da kong Memnon dræbte Achilleus' ven Antilokhos, jagede han fjenden til byporten. Der skød Paris en pil mod ham, og Apollon styrede den, så den ramte ham i hælen.

Hvad er en homerisk helt?

Vigtigt begreb knyttet til de græske helteskikkelser hos Homér. Heltene skal leve op til et tydeligt ideal som gør, at vi uden tøven kan identificere dem som helte. For Odysseus indebærer dette ideal fx: Gode taleevner.

Hvorfor tager Agamemnon Achilleus krigsbytte pigen Brisëis?

Achilleus kritiserer Agamemnon for at være grådig og egoistisk, og det gør Agamemnon vred. Agamemnon beslutter derfor, at han vil tage Achilleus' krigsbytte, pigen Brisëis, som erstatning for tabet af Chrysëis. Dette gør til gengæld Achilleus meget vred, og han siger, at han ikke vil kæmpe for Agamemnon længere.

Hvem er peleiden?

SVAR: Peleiden betyder ”Søn af Peleus”, som referer til Achilleus, der i græsk mytologi er søn af Peleus og Thetis​. Peleus er en græsk sagnhelt og søn af guden Zeus​. Achilleus optræder i Iliaden, hvor han kæmper med achaierne​ ​mod​ ​trojanerne.

Hvad hedder Homers digt?

Betegnelsen: ”De homeriske digte” inkluderer alle de skrifter, der tilskrives den græske digter Homer (ca. 700 f.v.t.). Af disse er det kun Iliaden og Odysseen, der stadig er bevaret, og hvorvidt der har levet en person, der er digter til begge, er uvist.

Hvad er en homerisk lignelse?

Den homeriske lignelse er særligt kendetegnet ved sin længde, men derudover omhandler den oftest en dagligdags begivenhed, der gør sammenligningen relevant og nærværende for tilhøreren. Desuden indledes den oftest med ”som” eller ”ligesom” og afsluttes med ”således”.

Hvilken konflikt skildres i Homers Iliaden?

Den trojanske krig var en hellensk belejring og erobring af byen Troja, som er skildret i Homers digte Iliaden og Odysseen. Kilderne er så sagnagtige, at mange historikere anså krigen for sagn og opspind; i dag mener historikere, at der ligger historiske begivenheder bag beretningerne om Troja i Lilleasien.