Table of Contents:

 1. Hvad siger en dommer i en retssag?
 2. Hvem er til stede i retten?
 3. Hvad er replik og duplik?
 4. Hvad koster en sag i landsretten?
 5. Hvis man taber en retssag?
 6. Hvem kan møde i retten?
 7. Kan alle domme ankes?
 8. Hvem skal betale advokatomkostninger?
 9. Hvem sidder ved siden af dommeren?
 10. Kan man se hvem der skal i retten?
 11. Hvad er en replik?
 12. Hvad er påstandsdokument?
 13. Er der moms på advokatsalær?

Hvad siger en dommer i en retssag?

Mød en dommer Lægdommerne virker på lige fod med de juridiske dommere, når retten skal tage stilling til, om en tiltalt er skyldig eller uskyldig i den rejste tiltale, og afgøre hvilken straf han eller hun eventuelt skal have. Dommernes overvejelser og drøftelser foregår i et særskilt lokale. Dette kaldes voteringen.

Hvem er til stede i retten?

Der vil altid være en eller flere tiltalte, og som oftest har den eller de tiltalte en forsvarsadvokat. Der vil endvidere være en eller flere dommere og en anklager til stede. I nogle sager vil der også være en bistandsadvokat, som er advokat for offeret i sagen.

Hvad er replik og duplik?

En duplik er den juridske betegnelse for et svar til en replik. Specifikt er det sagsøgtes sidste mulighed for at svare på den udtagne stævning. Sagsøgte kan bede om en præcisering af stævningens indhold. Sagsøgerens uddybende forklaringer kaldes en replik.

Hvad koster en sag i landsretten?

Landsretten afgør normalt sagen på det skriftlige grundlag, der foreligger. Når landsretten har afgjort sagen, får du en meddelelse med afgørelsen. Du skal betale en retsafgift på 750 kr.

Hvis man taber en retssag?

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

Hvem kan møde i retten?

Advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne; dog kan der mødes af værger for personer, der er umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, ved ægtefælle, beslægtede og besvogrede i anden grad af sidelinien eller nærmere, ved ...

Kan alle domme ankes?

Domfældte kan som udgangspunkt anke dommen, hvis der er afsagt dom med en bøde på over 6.000 kr., fængselsstraf, andre foranstaltninger eller frakendelse af førerretten. Anklagemyndigheden kan kun anke sagen, hvis der ifølge loven kan idømmes strengere straf end bøde.

Hvem skal betale advokatomkostninger?

Ofte skal du betale sagens omkostninger, hvis du taber sagen. En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner.

Hvem sidder ved siden af dommeren?

Den der afhøres sidder på en stol midt mellem de to advokater og med front mod dommeren. Det er retten, der skal dømme og derfor retten, der skal overbevises af de afgivne forklaringer. Dommeren formaner parter og vidner om, at de har pligt til at tale sandt, og at de kan straffes for falsk eller urigtig forklaring.

Kan man se hvem der skal i retten?

Den person eller virksomhed, der opretter en sag på minretssag.dk, får straks adgang til sagen på minretssag.dk. Myndigheder og virksomheder, fx advokatvirksomheder, kan selv fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang. Retten får adgang til en sag, når den er anlagt.

Hvad er en replik?

Replik betyder flere ting: Svar, gensvar. Skuespillerytring i et teaterstykke eller en film. Samlet antal replikker kaldes dialog.

Hvad er påstandsdokument?

Et påstandsdokument er en betegnelse for et dokument, som retten kan kræve indleveret forud for hovedforhandlingen, og som udover partens påstande tillige indeholder partens anbringender og beviser, som vil blive ført under hovedforhandlingen.

Er der moms på advokatsalær?

Allerede fordi, der ikke faktureres et advokatsalær tillagt moms, afholdes der ikke nogen udgift til advokatbistand, der er momsbelagt.