Table of Contents:

 1. Hvad er en landsretsdommer?
 2. Hvad domsmandssag?
 3. Hvad betyder nævningeting?
 4. Hvor meget tjener en landsretsdommer?
 5. Hvad kalder man en dommer?
 6. Hvordan bliver man landsretsdommer?
 7. Hvad er forskellen på domsmandssager og nævningesager?
 8. Hvornår er det en domsmandssag?
 9. Hvad er forskellen på en domsmandssag og en nævningesag?
 10. Hvad er forskellen på domsmænd og nævninge?
 11. Hvor meget får en dommer i løn?
 12. Hvad er en dommers løn?
 13. Hvordan tiltaler man en dommer i Danmark?
 14. Hvordan bliver man højesteretsdommer?

Hvad er en landsretsdommer?

Byretten består da af den juridiske dommer og to domsmænd. Landsretten behandler ankesager som domsmandssager, når der har medvirket domsmænd i byretten. Landsretten består da af tre juridiske dommere og tre domsmænd.

Hvad domsmandssag?

Byretten behandler straffesager som domsmandssager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og hvis anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder. I en domsmandssag er det én juridisk dommer og to domsmænd, der fungerer som sagens dommere. De tre dommere dømmer på lige fod.

Hvad betyder nævningeting?

Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver fængselsstraf på fire år eller mere, eller hvor den tiltalte kan blive dømt til forvaring eller anden anbringelse. Det er typisk alvorlige straffesager, der afgøres som nævningesager.

Hvor meget tjener en landsretsdommer?

Den samlede løn udgør for tiden 71.662,36 kr. pr. måned (1. april 2021-niveau).

Hvad kalder man en dommer?

Dommere betegnes i Danmark højesteretsdommer, landsdommer eller dommer, alt efter ved hvilken domstol den pågældende dommer virker.

Hvordan bliver man landsretsdommer?

For at blive udnævnt til dommer i en byret eller landsret skal din egnethed i reglen have været bedømt af landsretten. Det sker normalt gennem en ni måneders tidsbegrænset ansættelse (konstitution) i landsretten, hvor du indgår i rettens arbejde på lige fod med landsdommerne.

Hvad er forskellen på domsmandssager og nævningesager?

I domsmandssager kræver anklageren fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder, men den tiltalte nægter sig skyldig. Nævninge, som indgår i såkaldte nævningesager. I nævningesager mener anklageren, at straffen skal være fængsel i fire år eller derover. Det er således ofte større sager såsom drabssager.

Hvornår er det en domsmandssag?

Byretten behandler straffesager som domsmandssager, hvis den tiltalte nægter sig skyldig, og hvis anklageren kræver fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder. I en domsmandssag er det én juridisk dommer og to domsmænd, der fungerer som sagens dommere. De tre dommere dømmer på lige fod.

Hvad er forskellen på en domsmandssag og en nævningesag?

I domsmandssager kræver anklageren fængselsstraf eller frakendelse af rettigheder, men den tiltalte nægter sig skyldig. Nævninge, som indgår i såkaldte nævningesager. I nævningesager mener anklageren, at straffen skal være fængsel i fire år eller derover. Det er således ofte større sager såsom drabssager.

Hvad er forskellen på domsmænd og nævninge?

Hvis du er domsmand, skal du dømme i straffesager sammen med en eller flere juridiske dommere og en eller flere andre domsmænd. Hvis du er nævning skal du dømme i straffesager sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, hvor straffen er mere end 4 års fængsel.

Hvor meget får en dommer i løn?

FIFA-dommere: 11.764 kr. Dommer med mere end to års erfaring: 9.750 kr. Dommer med under to års erfaring: 8.909 kr.

Hvad er en dommers løn?

Den gennemsnitlige løn for en dommer ligger på cirka 61.111 kroner, hvor gennemsnitsalderen er 48 og år i erfaring er 19,7 år. Så det er ikke en klækkelig løn man bare får.

Hvordan tiltaler man en dommer i Danmark?

Hvis nogen vil sige noget til mig i retten, hedder det ”retten” hvis den pågældende taler til både mig og domsmændene og i øvrigt ”dommeren” eller ”retsformanden”.

Hvordan bliver man højesteretsdommer?

Højesteretsdommere beskikkes af regenten efter indstilling fra justitsministeren efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet efter indstilling fra Højesteret. For at blive udnævnt, skal man have en juridisk kandidateksamen og bestå en prøve, hvor man deltager i voteringen som førstvoterende i fire sager i Højesteret.