Table of Contents:

  1. Hvad hedder væg i flertal?
  2. Hvordan staves væggen?
  3. Hvad betyder lysende?
  4. Hvad er fornemmelse?
  5. Hvad betyder svingende?

Hvad hedder væg i flertal?

Vægge ell. Vegge, en. (undertiden skrevet Vække. – Væg.

Hvordan staves væggen?

Naboord væg
  1. (lodret) plade, mur el.lign. der udgør siden af et rum i en bygning. flade der udgør siden af noget, fx af en kasse eller af et telt.
  2. flade der udgør siden af et organ, en plantedel el. lign.
  3. overførtstor, (næsten) lodret flade.

Hvad betyder lysende?

til lyse: lys (I. 1); lysen; lysning. det bekiente Ildkastende Bierg Æthna . . som ved sit Lysende betiener det gandske Sund imellem Sicilien og Italien.

Hvad er fornemmelse?

fornemme 1: indtryk, der bibringes en gennem sanserne, især følesansen; følelse; spec. (filos.) om det isolerede sanseindtryk som det mest usammensatte bevidsthedselement; ogs.

Hvad betyder svingende?

overført(hurtigt eller pludseligt) skifte eller veksle mellem forskellige, ofte mod... overførtvære ustabil og uforudsigelig i kvalitet, præstationer el. lign.