Table of Contents:

 1. Hvad betyder titlen?
 2. Hvordan staves titel?
 3. Hvad betyder resterende?
 4. Hvad betyder titulere?
 5. Er titler med stort på dansk?
 6. Er titler egennavne?
 7. Hvad er en instans?
 8. Er bynavne med stort?
 9. Hvad er et egennavn?
 10. Hvad hedder store og små bogstaver?
 11. Hvad er et tilnavn?
 12. Hvad er en opførsel?
 13. Hvad betyder tilskuer?

Hvad betyder titlen?

Titel (fra latin titulus "påskrift") hos en person er beskrivende betegnelse for embede, rang eller ægteskabelig status, der bruges som tiltaleform sammen med personens navn.

Hvordan staves titel?

Titler på bøger, film, musikalbum, malerier og lignende Ved lange titler anbefaler vi, at kun det første ord skrives med stort begyndelsesbogstav. Dog kan en titel altid skrives, som kunstneren selv har skrevet den.

Hvad betyder resterende?

Resterende betyder omtrent det samme som ubrugt.

Hvad betyder titulere?

Titulere, (ty. titulieren, fra lat. titulare), tiltale med titel.

Er titler med stort på dansk?

Titler, stillingsbetegnelser og akademiske grader De fleste titler og stillingsbetegnelser skrives med lille begyndelsesbogstav på dansk: ”Man bør altid skrive stillingsbetegnelser med lille begyndelsesbogstav”, forklarede professor Balthazar.

Er titler egennavne?

Egennavne skrives fx altid med stort begyndelsesbogstav. Det er navne på personer, ting og steder samt titler.

Hvad er en instans?

forhold eller faktor som er af betydning for hvordan noget foregår eller fungerer, hvordan nogen handler el. lign.

Er bynavne med stort?

geografiske områder Navne på fx have, stater, landskaber, skove, vandløb, bjerge, bestemte træer og sten, byer, kvarterer, gader pladser mv. skrives med stort begyndelsesbogstav i det første ord og i alle mere betydningsfulde ord (dvs. andre ord end konjunktioner, præpositioner, artikler og enkelte andre småord).

Hvad er et egennavn?

Et egennavn, eller proprium, er et ord for et unikt væsen eller en unik ting i modsætning til appellativer, der er fælles betegnelse for flere ens ting. Eksempler på proprier er personnavnet Mathias og stednavnet Glyngøre.

Hvad hedder store og små bogstaver?

Versaler eller majuskler betyder store bogstaver – også kaldet blokbogstaver, mens minusker er en betegnelse for små bogstaver.

Hvad er et tilnavn?

Et tilnavn er et "frit opfundet" efternavn. Det gives ofte for at adskille to personer, der i øvrigt hedder det samme, og det vil oftest beskrive en eller anden egenskab ved personen.

Hvad er en opførsel?

Opførsel betyder omtrent det samme som væremåde.

Hvad betyder tilskuer?

Tilskuer betyder omtrent det samme som Publikum.