Table of Contents:

  1. Hvad afhænger lysets farve af?
  2. Er lys en Tværbølge?
  3. Hvad er lysets intensitet?
  4. Hvad er forskellen mellem reflekterende og absorberende lys?
  5. Hvilken Bølgetype er lys?
  6. Hvilken farve har lyset der rammer den røde farve på billedet?
  7. Hvad er intensiteten?
  8. Hvordan regner man intensitet?
  9. Hvad er brydning af lys?
  10. Hvad betyder det at lysstråler absorberes?

Hvad afhænger lysets farve af?

Regnbuer er fx et fænomen, hvor det hvide lys fra Solen bliver fordelt, så man kan se forskellige farver fra det hvide lys. Man kan betragte lys som bølger. De forskellige farver har hver deres bølgelængde. Det hvide lys fra Solen er altså stråling med en masse forskellige bølgelængder.

Er lys en Tværbølge?

Bølger i vand er et eksempel på tværbølger, hvor vandmolekylerne svinger op og ned, men ikke bevæger sig frem. Lys er også tværbølger. Men i lys og anden elektromagnetisk stråling er det ikke molekyler, der skubber til hinanden, men et elektrisk felt, der danner et magnetisk felt, der igen danner et elektrisk felt osv.

Hvad er lysets intensitet?

Lysstrøm kalder man den samlede mængde synligt lys, en lyskilde udsender. Enheden hedder Lumen (lm) . Lysintensitet kalder man den mængde lysstrøm som rammer en flade på 1 kvadratmeter. Enheden hedder Lux (lx).

Hvad er forskellen mellem reflekterende og absorberende lys?

Når sollyset rammer Jorden, bliver noget af lyset reflekteret, og noget bliver absorberet. Nogle overflader reflekterer det meste af det lys, der rammer dem. Andre overflader absorberer solens stråler i stedet.

Hvilken Bølgetype er lys?

Leksikon: Lys er synligt lys Klassisk set siger fysikerne, at elektromagnetisk stråling udbreder sig som bølger - og størrelsen på bølgerne (bølgelængden) afgør, hvilken form for elektromagnetisk stråling der er tale om. Når lys beskrives som bølger, betegnes bølgelængden som afstanden mellem to bølgetoppe.

Hvilken farve har lyset der rammer den røde farve på billedet?

Hvis papiret er hvidt, så er det fordi, at det reflekterer alle lysets farver,« siger Karsten Rottwitt. Han forklarer, at hvis en T-shirt har en flot rød farve, så skyldes det i virkeligheden, at T-shirten absorberer lys med bølgelængder i det blå, grønne og gule spektrum – mens det røde lys bliver reflekteret.

Hvad er intensiteten?

Intensitet, (af lat. intensitas, af intensus, se intension), mål for størrelsen af stråling eller anden energistrøm. Intensitet måles som energimængden, der passerer en arealenhed vinkelret på strålings- eller strømretningen pr. tidsenhed.

Hvordan regner man intensitet?

Du trækker din hvilepuls fra din maxpuls, ganger resultatet med den givne intensitet og dividerer med 100. Tallet lægges sammen med din hvilepuls. Eksempel: En roer med en hvilepuls på 50 og en maxpuls på 190, skal have en puls på 148 for at ro i et moderat tempo (70 %).

Hvad er brydning af lys?

Lysets brydning Når lys brydes vil de forskellige stråler (farver) i det hvide lys ændre retning. Det er fordi bølgerne skal bevæge sig i et nyt medium, altså fra mediet luft til mediet vand. Lysbølger bevæger sig hurtigere i luft end i vand. Lysets brydning kaldes også refraktion.

Hvad betyder det at lysstråler absorberes?

Absorption, dæmpning er optagelse, dæmpning af transport gennem materialer. Ved at måle lyset fra fjerne stjerner kan astronomer finde ud af hvilke grundstoffer disse indeholder. På grund af absorption, vil visse bølgelængder af lyset dæmpes, og det ses som sorte streger i et spektret.