Table of Contents:

  1. Hvornår blev isbjerget bygget?
  2. Hvorfor flyder et isbjerg oven på havet?
  3. Hvad er isbjerge lavet af?
  4. Hvad er særligt for et isbjerg?
  5. Hvornår er Aarhus Ø færdig?
  6. Hvad hedder bygningerne på Aarhus Ø?
  7. Hvor rager isbjerge højest op i ferskvand eller i havvand?
  8. Hvem har lavet Isbjergsmodellen?
  9. Hvad er grundlæggende antagelser?

Hvornår blev isbjerget bygget?

2010Isbjerget / Byggeri påbegyndt

Hvorfor flyder et isbjerg oven på havet?

Når isbjerge flyder så højt i vandet, skyldes det, at der er luft fanget i isen, og at saltvandet bærer bedre oppe end ferskvand. Fra Challenger-Ekspeditionen kendes beskrivelse af tavleformede isbjerge med lodrette sider på omtrent 70 m højde.

Hvad er isbjerge lavet af?

Isbjerge er løsrevne stykker af ferskvandsis stammende fra isbræer (gletsjere), der flyder i havet. Idet isbræerne bevæger fra indlandet sig ned i havet og kommer på dybere og dybere vand, er det ofte tilfældet, at deres nedre ender lettes op og bliver flydende.

Hvad er særligt for et isbjerg?

Isbjerge er løsrevne stykker af ferskvandsis stammende fra isbræer (gletsjere), der flyder i havet. Idet isbræerne bevæger fra indlandet sig ned i havet og kommer på dybere og dybere vand, er det ofte tilfældet, at deres nedre ender lettes op og bliver flydende.

Hvornår er Aarhus Ø færdig?

Det mangler det 142 meter høje tårn med lejligheder og udsigt fra toppen, som bliver åbent for alle. Det forventes færdig i 2023/24.

Hvad hedder bygningerne på Aarhus Ø?

Pakhusene. AART Arkitekter har tegnet de fem punkthuse, som tilsammen danner Pakhusene på Aarhus Ø. Tre af bygningerne er opført til erhvervsformål, mens de resterende to bygninger er opført som ejerlejligheder til beboelse. Pakhusene er Aarhus Ø's første erhvervsbyggeri.

Hvor rager isbjerge højest op i ferskvand eller i havvand?

Ca. 1/10 del af isbjerget er over vandoverfladen, mens de resterende 9/10 dele er under på grund af isens mindre massefylde. Dette betyder, at isbjerge er farlige for skibe, da der er stor risiko for at støde ind i den del, der ligger under vandoverfladen, selvom man sejler uden om den synlige del af isbjerget.

Hvem har lavet Isbjergsmodellen?

Isbjergs modellen er en model af Edgar Schein og en kulturanalyse af en Organisationskultur. Udtrykket “Organisationskultur” eller ”kulturanalyse” henvender sig til en organisations værdier og overbevisninger. Principperne, ideologierne såvel som politikker i en organisation, udgør dens kultur.

Hvad er grundlæggende antagelser?

De grundlæggende antagelser er de faktiske værdier som kulturen repræsenterer. De grundlæggende antagelser er typisk så godt integreret i organisationens miljø, at de er svære at identificere for medarbejderne. Normer, attituder, den måde man tager beslutninger på og agere på – er blevet normen over tid.