Table of Contents:

 1. Hvordan kommer man i regeringen?
 2. Hvem er regeringen 2021?
 3. Hvem er regeringspartierne?
 4. Hvad gør regeringen?
 5. Hvordan dannes regeringen i Danmark?
 6. Hvad vil regeringen gerne opnå?
 7. Hvem er vores kulturminister?
 8. Hvilke ministerier er der i Danmark?
 9. Hvem bliver statsminister hvis statsministeren dør?
 10. Hvad er det parlamentariske demokrati?
 11. Hvad sker der når en lov ikke efterleves?
 12. Hvilke ministerier er der?
 13. Hvad hedder den magt som bliver varetaget af Folketinget?

Hvordan kommer man i regeringen?

Sådan danner man en regering
 1. Dronningerunden. Hvis statsministeren har et flertal i Folketinget imod sig efter et valg, må han gå af. ...
 2. Forhandlinger om regeringsgrundlaget. Et regerings-grundlag er en aftale mellem partierne i en regering. ...
 3. Et minister-puslespil. ...
 4. Dronningen udnævner regeringen.
21. sep. 2011

Hvem er regeringen 2021?

 • Regeringen Mette Frederiksen er Danmarks regering siden 27. ...
 • Ved folketingsvalget den 5. ...
 • Modsat tidligere regeringer, hvor man havde lavet et regeringsgrundlag, nåede de fire partier en aftale om "politisk forståelse", det såkaldte "forståelsespapir".

Hvem er regeringspartierne?

I almindelig sprogbrug består regeringen af ministrene med statsministeren som politisk leder. I et demokratisk land med parlamentarisme skal regeringen have flertal i landets parlament – eller i hvert fald ikke have et flertal imod sig. De partier i parlamentet som har ministre i en regering, kaldes regeringspartier.

Hvad gør regeringen?

Regeringen fremsætter lovforslagene Den udøvende magt ligger hos regeringen. Det står i grundloven. Regeringen har ret og pligt til at gennemføre de regler og love, som Folketinget vedtager, så lovene bliver til virkelighed i samfundet. Lovgivningsarbejdet har regeringen også stor indflydelse på.

Hvordan dannes regeringen i Danmark?

Hvordan bliver regeringen dannet? Efter hvert folketingsvalg skal der dannes regering. Når stemmerne er talt op, og man har fundet ud af, hvilke kandidater der har fået plads i Folketinget, går hvert parti til dronningen. Det kaldes en dronningerunde.

Hvad vil regeringen gerne opnå?

Siden 2015 har regeringen løftet den kommunale velfærd og det regionale sundhedsområde med mere end 6 mia. kr. Regeringen vil fortsat investere i velfærd, men flere penge er ikke nødvendigvis løsningen på alle udfordringerne i den offentlige sektor.

Hvem er vores kulturminister?

Kulturministre fra Danmark
KulturministerPartiTiltrædelse
Bertel HaarderVenstre
Mette BockLiberal Alliance
Joy MogensenSocialdemokratiet
Ane Halsboe-JørgensenSocialdemokratiet

Hvilke ministerier er der i Danmark?

M
 • Marineministeriet.
 • Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 • Ministeriet for særlige Anliggender.
 • Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender.

Hvem bliver statsminister hvis statsministeren dør?

Vicestatsminister i Danmark Begrebet bruges dog flittigt både i pressen og på Christiansborg, og betegner den minister, der overtager statsministerens opgaver under statsministerens fravær. Stedfortræderen er sædvanligvis den tilstedeværende minister, der er højst placeret i statsrådsrækkefølgen..

Hvad er det parlamentariske demokrati?

Parlamentarisme fungerer i praksis i et repræsentativt demokrati og er den juridiske legitimitet af folkets kontrol med regeringen. Legitimiteten består i, at folket ved frie, lige og hemmelige valg har valgt de repræsentanter, der kontrollerer regeringen.

Hvad sker der når en lov ikke efterleves?

Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene. Stk. 2. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Forbrugerstyrelsen på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne.

Hvilke ministerier er der?

M
 • Marineministeriet.
 • Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 • Ministeriet for særlige Anliggender.
 • Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender.

Hvad hedder den magt som bliver varetaget af Folketinget?

Folketingets kontrol med regeringen / Folketinget.