Table of Contents:

 1. Hvorfor ser man kun toppen af isbjerget?
 2. Hvor meget vejer et isbjerg?
 3. Hvor tyk er Indlandsisen?
 4. Hvordan bliver isbjerge dannet?
 5. Hvad hedder isbjerg på grønlandsk?
 6. I hvilken by ligger isbjerget?
 7. Hvorfor er isbjerge blå?
 8. Er der salt i Indlandsisen?
 9. Hvor meget indlandsis på Grønland?
 10. Hvor meget vejer Grønlands indlandsis?
 11. Hvor højt er isbjerget?
 12. Hvad er Isbjergsmodellen?
 13. Er der salt i indlandsisen?
 14. Hvad er saltvands frysepunkt?
 15. Hvornår smelter salt?

Hvorfor ser man kun toppen af isbjerget?

Isbjerge i Grønland kan række helt op til 100 meter op over havets overflade, men 85-90% af dem ligger rent faktisk under vandoverfladen. Det er derfor, vi i overført betydning siger “kun toppen af isbjerget”, når vi taler om noget, der kun er delvis synligt.

Hvor meget vejer et isbjerg?

Massefylden for gletsjeris er ca. 0,9 g/cm3, hvorfor ca. 90 procent af et sejlende isbjerg vil ligge under vandoverfladen.

Hvor tyk er Indlandsisen?

Tykkelsen er flere steder på mere end 2 kilometer og på det tykkeste mere end 3 km. Middeltykkelsen er 2.135 meter. Omkring en trediedel af isen ligger under havets overflade, så Grønlands indlandsis minder om en skål, hvis rand dannes af kystbjerge, fyldt til randen med is og med to flade toppe midt på.

Hvordan bliver isbjerge dannet?

Isbjerge er løsrevne stykker af ferskvandsis stammende fra isbræer (gletsjere), der flyder i havet. Idet isbræerne bevæger fra indlandet sig ned i havet og kommer på dybere og dybere vand, er det ofte tilfældet, at deres nedre ender lettes op og bliver flydende.

Hvad hedder isbjerg på grønlandsk?

Ordet isbjerg er i nogle sammenhænge misvisende, da et isbjerg forekommer i mange størrelser, så ofte kalder man det også bare is i daglig tale i Grønland. Om du sejler på en fjord, går tur langs vandet eller hiker i nærheden af Indlandisen eller gletsjere, vil du opleve is i en eller anden form i Grønland.

I hvilken by ligger isbjerget?

Isbjerget er et unikt boligbyggeri, der er en del af byens bynære havnearealer, som skyder op på den nye bydel, Aarhus Ø.

Hvorfor er isbjerge blå?

Blå is er ældre end den hvide is og mere komprimeret. Isen kommer fra Indlandsisen, og ny sne er faldet på toppen af isen hvert år gennem årtusinder, og det presser luften ud af den nedre is. Denne type af is ligger tungere i vandet, fordi mange af luftboblerne er presset væk.

Er der salt i Indlandsisen?

Der dannes havis, hvorved saltet fryser ud af havvandet. Saltet samles i den såkaldte ”brine”, som er små kanaler i isen, og her løber det mod undersiden af isen og videre ud i vandet under isen. Dette vand bliver nu meget saltholdigt og tungt, og det øger transporten af koldt vand til havbunden.

Hvor meget indlandsis på Grønland?

Indlandsisen er enormt stor 1.726.400 km2 stor og dertil kommer et par 'mindre' iskapper, der er 76.000 km2 store, så det isfri areal i Grønland er kun 338.000 km2.. Selve Indlandsisen består af omkring 2.800.000 km3 is! Skulle Indlandsisen smelte, vil den få vandstanden til at stige over 7 meter i verdenshavene.

Hvor meget vejer Grønlands indlandsis?

Og denne udvikling synes at være accelereret i de seneste år. De største massetab er sket i det seneste årti med 2012 som rekorden. Ifølge FNs klimapanel mistede Indlandsisen i perioden 34 gigaton (1 Gt er 1 mia.

Hvor højt er isbjerget?

Den højeste del af isbjerget er 12 etager og kan derved se over den næste bygning eller gennem de lokale gader, der er opstået.

Hvad er Isbjergsmodellen?

I isbjergsmodellen ses konflikthåndtering som toppen af isbjerget, der bæres af tre underliggende lag af kompetencer – som er forudsætninger for at kunne praktisere konflikthåndtering. De tre underliggende lag er samarbejde, kommunikation og anerkendelse af sig selv og andre.

Er der salt i indlandsisen?

Der dannes havis, hvorved saltet fryser ud af havvandet. Saltet samles i den såkaldte ”brine”, som er små kanaler i isen, og her løber det mod undersiden af isen og videre ud i vandet under isen. Dette vand bliver nu meget saltholdigt og tungt, og det øger transporten af koldt vand til havbunden.

Hvad er saltvands frysepunkt?

Havvand fryser ved ca. -2,1 °C afhængigt af saltholdigheden. Havis er i sig selv fersk, men indeholder varierende mængder af saltkrystaller og "lommer" af koncentreret saltvand.

Hvornår smelter salt?

Natriumklorid
Opløselighed i vand35,6 g/100 mL (0 °C) 35,9 g/100 mL (25 °C) 39,1 g/100 mL (100 °C)
Opløselighedi glycerol, ethylenglycol, myresyre
Smeltepunkt801 °C
Kogepunkt1413 °C