Table of Contents:

 1. Hvornår bruger man høre eller hører?
 2. Hvad betyder hvorpå sagen beror?
 3. Hvad betyder at tækkes?
 4. Hvad er en sammenstilling?
 5. Hvad betyder trak?
 6. Hvad kan man sige i stedet for det var så lidt?
 7. Hvornår skal der r på endelsen?
 8. Hvad betyder jeg hører hvad du siger?
 9. Hvis kommunen ikke overholder tidsfrister?
 10. Hvad betyder berørte?
 11. Hvad betyder at gå i spåner?

Hvornår bruger man høre eller hører?

Når verberne har -r- i stammen, så kan vi ikke høre, om det skal være f. eks. høre eller hører, køre eller kører, vurdere eller vurderer – vi skal simpelthen vide det. Hvis verbets stamme derimod ender på andet end -r, så opstår fejlen ikke, da vi her slet ikke er i tvivl.

Hvad betyder hvorpå sagen beror?

bero 1) i faste forb. som: stille i bero, udsætte ell. opsætte (en sag olgn.); lade hvile ell. henstaa uafgjort; foreløbig standse (virksomhed olgn.).

Hvad betyder at tækkes?

täcke, tæppe, dækken (fsv. ogs. þæk(k)ia, tag, dækken, jf. oldn.

Hvad er en sammenstilling?

) anbringe (to ell. flere ting) ved siden af hinanden; stille sammen.

Hvad betyder trak?

tilfældigt vælge eller tage et kort, et nummer el. lign. i et spil, en konkurrence el. lign.

Hvad kan man sige i stedet for det var så lidt?

Et andet eksempel: "Du ser godt ud i aften" -> "Tak i lige måde" (underforstået "tak - det gør du også"). "Velbekomme" kan i nogle tilfælde erstattes med "Det var så lidt", fx som svar på "Tak for hjælpen". Til gengæld oplever man ofte, at unge ekspedienter i butikker, på caféer og lign.

Hvornår skal der r på endelsen?

Et nutids-r er en endelse på et ord, der beskriver en handling, som nogen eller noget gør lige nu. Hvis du ”spiser en flødebolle”, er det noget, du gør lige nu – i nutid. Derfor ender ordet på -r. Hvis du derimod ”kan spise tre flødeboller”, beskriver det ikke noget, du gør i dette øjeblik.

Hvad betyder jeg hører hvad du siger?

Sætninger som "jeg hører hvad du siger" er en af de sætninger i arbejdslivet, som burde udryddes og aflives. Sætningen provokerer især fordi der er tale om en organiseret og forudsigelig samtale funderet i falsk anerkendelse.

Hvis kommunen ikke overholder tidsfrister?

Kan en kommune ikke overholde den fastsatte frist, skal borgeren have klar besked om, hvornår det kan forventes, at der foreligger en afgørelse. De fastsatte fristerikke være længere end sagsbehandlingstiden for hovedparten af de tilsvarende sager i kommunen.

Hvad betyder berørte?

Berørte betyder omtrent det samme som grebne.

Hvad betyder at gå i spåner?

mindre, ofte aflangt, tyndt og fladt stykke materiale som man har adskilt fra en ting ved at høvle, file, skære el.