Table of Contents:

 1. Hvad betyder uforfærdet?
 2. Hvad er ens sind?
 3. Hvad er en slubbert?
 4. Hvad vil det sige at være i syv sind?
 5. Hvad er konventionel?
 6. Hvad betyder det at være uafhængig?
 7. Hvor mange har en psykisk lidelse?
 8. Hvor mange procent af befolkningen vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed?
 9. Hvad betyder en slambert?
 10. Hvad betyder det at antage?
 11. Hvad er hvast?
 12. Hvad betyder ordet nonchalant?
 13. Hvad betyder insisterer?
 14. Hvad vil det sige at blive vakt?

Hvad betyder uforfærdet?

Uforfærdet betyder omtrent det samme som Frygtløs.

Hvad er ens sind?

Sind refererer til de evner, der er ansvarlige for mentale fænomener. Disse evner er for eksempel tænkning, fantasi, hukommelse, vilje og sanseevne. De er ansvarlige for mentale fænomener som tro, begær, intention, sansning og følelse. Ofte bruges udtrykket "sind" om de mentale fænomener selv.

Hvad er en slubbert?

Slubbert betyder omtrent det samme som Slyngel.

Hvad vil det sige at være i syv sind?

I syv sind betyder vaklende.

Hvad er konventionel?

Ordet konventionel betyder ifølge Den Danske Ordbog, noget ”som følger bestemte normer, traditioner el. lign.; som er almindelig udbredt og anerkendt på et bestemt område.”

Hvad betyder det at være uafhængig?

Uafhængighed har flere forskellige betydninger, dels den almindelige, f. eks. Man kan være uafhængig hvis man dyrker sine egne grønsager og slagter egne dyr. Her er man altså uafhængig af supermarkeder osv.

Hvor mange har en psykisk lidelse?

Der findes cirka 450 psykiatriske diagnoser. De fleste af sygdomsnavnene kender du utvivlsomt.

Hvor mange procent af befolkningen vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed?

En række udenlandske undersøgelser tyder på, at ca. 20% af befolk- ningen i løbet af et år vil have psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme – i alt 700.000-800.000 voksne danskere.

Hvad betyder en slambert?

Slambert betyder omtrent det samme som laban; slubbert, slyngel.

Hvad betyder det at antage?

Antage betyder ændre sig til.

Hvad er hvast?

Hvast betyder omtrent det samme som hårdt.

Hvad betyder ordet nonchalant?

Nonchalant, (fr., af non ikke + en afledning af chaloir bryde sig om, af lat. calere interessere sig for), skødesløs på en overlegen måde.

Hvad betyder insisterer?

insistere, stille sig paa, staa fast paa) m. h. t. udtalelse, anskuelse, forlangende olgn.: staa paa; holde (haardnakket) fast ved; hævde (bestemt); især m. flg. præp. paa.

Hvad vil det sige at blive vakt?

få til at vågne af søvn, bevidstløshed el. lign.