Table of Contents:

 1. Hvad betyder menneskelighed?
 2. Hvad betyder følge?
 3. Hvad er ajour?
 4. Hvad er en opdatering?
 5. Hvilken ordklasse er ifølge i?
 6. Hvordan opdaterer jeg min smartphone?
 7. Hvad står forkortelsen iflg for?
 8. Hvornår skal der r på navneord?
 9. Hvordan opdaterer jeg min Android?

Hvad betyder menneskelighed?

Menneskelighed er et jordbundet fænomen, der fordrer ånd. Det er således vores egne erkendte værdier, der er afgørende for vores menneskelighed. Opgaven er at finde og forstå, at der er noget, vi er fælles om. Det handler om en eksistentiel fordring om at forholde sig til livet.

Hvad betyder følge?

rette sin opmærksomhed gennem længere tid mod en udvikling, et forløb el. lign. handle i overensstemmelse med en indre trang, følelse el. lign.

Hvad er ajour?

Ajour betyder omtrent det samme som Up To Date.

Hvad er en opdatering?

Opdatere betyder omtrent det samme som Ajourføre.

Hvilken ordklasse er ifølge i?

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ifølge præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [iˈføljə] eller [iføljə] 1 efter hvad nogen eller noget oplyser – Forkortelse: if. 2 i overensstemmelse med – Forkortelse: if.

Hvordan opdaterer jeg min smartphone?

Få de nyeste tilgængelige Android-opdateringer
 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Nederst på skærmen skal du trykke på System Systemopdatering.
 3. Du får nu vist din opdateringsstatus. Følg vejledningen på skærmen, hvis der er en.

Hvad står forkortelsen iflg for?

ifølge præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [iˈføljə] eller [iføljə] 1 efter hvad nogen eller noget oplyser – Forkortelse: if. 2 i overensstemmelse med – Forkortelse: if.

Hvornår skal der r på navneord?

Navneordene ender på –re i ubestemt ental, og der skal derfor blot et –r på i flertal. Du skal altså sætte en eller et foran ordet, du er i tvivl om, og hvis det ender på –re, skal der –r på i flertal. Huskeregel 2: Hvis ordet i ubestemt ental ender på tryksvagt -er, skal det ende på -e i flertal.

Hvordan opdaterer jeg min Android?

Få de nyeste tilgængelige Android-opdateringer
 1. Åbn appen Indstillinger på din telefon.
 2. Nederst på skærmen skal du trykke på System Systemopdatering.
 3. Du får nu vist din opdateringsstatus. Følg vejledningen på skærmen, hvis der er en.