Table of Contents:

 1. Hvad er retentionstid?
 2. Hvad bruges søjlekromatografi til?
 3. Hvad kromatografi?
 4. Hvad er en HPLC analyse?
 5. Hvad er Løbevæske?
 6. Hvad er den stationære fase?
 7. Hvad viser TLC?
 8. Hvad kan kromatografi vise?
 9. Hvad er en stationær fase?
 10. Er Løbevæske mere eller mindre polær end TLC pladens silica?
 11. Hvilken tilstandsform har den stationære og mobile fase i TLC?
 12. Hvad består TLC solventet af?
 13. Hvad er en RF værdi?
 14. Hvad kendetegner den stationære fase?
 15. Hvad er en mobil fase?

Hvad er retentionstid?

Retentionstiden for et stof afhænger af hvor stærke intermolekylære bindinger stoffet kan lave til kolonnematerialet. Jo bedre et stof er til at binde til kolonnen, jo længere retentionstid har det. MS-delen af apparatet er detektoren. Det er altså den del der gør at vi kan SE vores stoffer som toppe i kromatogrammet.

Hvad bruges søjlekromatografi til?

Metoden benyttes ofte til at adskille proteiner, polysaccarider og nukleinsyrer. Søjlematerialet, kaldet matrix, er det, der adskiller stofferne. I bunden af søjlen, lige inden tuden findes en lille membran eller porøs plade, der sikrer at matrix forbliver i søjlen, mens elueringsbuffer og opløste stoffer kan passere.

Hvad kromatografi?

Kromatografi betyder egentlig farvetegning, men ordet bruges nu om en række analysemetoder, som alle bygger på det princip, at forskellige stoffer har forskellig bindingsevne til en given kemisk forbindelse på grund af deres forskellighed med hensyn til polaritet.

Hvad er en HPLC analyse?

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) en kemisk analyse metode, hvorpå man benytter polariteten af acetylsalicylsyren, til bl. a. at adskille den fra andre stoffer, der er tilstede i blandingen. HPLC bruges til at adskille stoffer, samt opdage og identificere disse.

Hvad er Løbevæske?

Opløsningsmiddel også kaldet løbevæske (eventuelt 50% vand 50% sprit) Valg af løbevæske afhænger af stoffets polaritet. En lukbar beholder evt. et bærgeglas. Forskellige farvestoffer fra f.

Hvad er den stationære fase?

Der bruges stadig en mobil og en stationær fase, men modsat HPLC og TLC, er den mobile fase en gas, bæregassen, og ikke en væske. Den stationære fase er derimod en væske med et meget højt kogepunkt. Væsken er opsuget i et fast stof.

Hvad viser TLC?

Tyndtlagschromatografi (TLC) er en fin og enkel måde at bestemme forskellige materialers kemiske sammensætning. Metoden udnytter, at indholdsstofferne i det undersøgte materiale har forskellig tilbøjelighed til fordeling mellem henh. en stationær og en mobil fase.

Hvad kan kromatografi vise?

Kromatografi er en kemisk teknik der anvendes til at adskille stoffer i en prøve. Ved metoden passeres prøven igennem en kolonne hvis inderside og fyld (kolonnemateriale) har en affinitet til stofferne der skal adskilles.

Hvad er en stationær fase?

Stationær fase , i analytisk kemi , den fase, hvor den mobile fase passerer i kromatografiteknikken . Kromatografi er en separationsproces, der involverer to faser, den ene stationære og den anden mobile.

Er Løbevæske mere eller mindre polær end TLC pladens silica?

Den rette løbevæske Blandingen af vand og alkohol er en smule mindre polær, og prøven vil ofte hænge lidt bedre fast på pladematerialet. Så følger den ikke helt med fronten af løbevæsken, og der sker måske en adskillelse. Figuren til venstre viser 4 ens TLC-plader udsat for forskellige løbevæsker.

Hvilken tilstandsform har den stationære og mobile fase i TLC?

TLC udføres på plade/ark af glas, polyester eller aluminiumsfolie, som er coatet med et tyndt lag adsorbentmateriale; silica, aluminiumoxid, cellulose m.v, kaldet den stationære fase. Prøven påsættes pladen/arket og opløsningsmidlet, kaldet den mobile fase, trækker/adskiller herefter prøven på pladen.

Hvad består TLC solventet af?

Figuren til venstre viser 4 ens TLC-plader udsat for forskellige løbevæsker. Fra neden: Heptan, vand, butan-1-ol og en blanding af vand, ethanol og butan-1-ol i forholdet 2:5:4. Man kan også komme ud for, at stofferne i prøven overhovedet ikke flytter sig, hvis man bruger vand som løbevæske.

Hvad er en RF værdi?

For at sammenligne pletternes løbelængde mellem forskellige TLC-plader anvender man RF-værdier (Relativ til Front eller retardation faktor). RF-værdierne bestemmes ved at måle pletternes løbeafstand fra start til centrum af den enkelte plet og dividere denne længde med væskefrontens løbelængde.

Hvad kendetegner den stationære fase?

Gaskromatografi (GC) benyttes meget i både industri og forskning. Der bruges stadig en mobil og en stationær fase, men modsat HPLC og TLC, er den mobile fase en gas, bæregassen, og ikke en væske. Den stationære fase er derimod en væske med et meget højt kogepunkt. Væsken er opsuget i et fast stof.

Hvad er en mobil fase?

Mobil fase, den ikke-stationære fase i kromatografi. Den mobile fase fører prøven gennem det kromatografiske system.