Table of Contents:

 1. Hvad er god undervisning Eva?
 2. Hvad er differentieret undervisning?
 3. Hvad er mundtlighed?
 4. Hvad er en god undervisning?
 5. Hvordan underviser man bedst?
 6. Hvordan motiverer man elever til at lære?
 7. Hvorfor differentieret undervisning?
 8. Hvad er forskellen på undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering?
 9. Hvad er en mundtlig tekst?
 10. Hvorfor arbejde med mundtlighed?
 11. Hvordan laver man god undervisning?
 12. Hvordan bliver man god til at undervise?
 13. Hvordan lærer man fra sig?
 14. Hvordan laver man et undervisningsforløb?
 15. Hvad motiverer dig når du skal lære nyt?

Hvad er god undervisning Eva?

Hæftet her giver dig som lærer viden om fem centrale elementer i god undervisning, som elever i 5. -9. klasse peger på som vigtige, når de beskriver motiverende, engagerende og lærerig undervisning. Du får også spørgsmål, der lægger op til refleksion og udvikling af praksis sammen med lærerkollegerne i dit team.

Hvad er differentieret undervisning?

Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller sociale forudsætninger.

Hvad er mundtlighed?

Mundtlighed handler både om tale og lytning, og begge dele foregår som tidslig, rumlig, gestisk og kropslig ageren. I en del didaktisk litteratur har talesproget ofte været beskrevet som noget andet end skriftsproget.

Hvad er en god undervisning?

God undervisning sker inden for tidsmæssige, fysiske og organisatoriske rammer, der skaber rum til faglig dialog, udvikling, planlægning, opfølgning og feedback. 5. God undervisning udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø præget af tillid, åbenhed og samarbejde.

Hvordan underviser man bedst?

En god lærer er – ifølge eleverne – en, der møder eleverne, hvor de er og tager dem alvorligt. Når lærerne viser interesse, oplever eleverne, at undervisningen er mere spændende, og de får større lyst til at bidrage. Ligeledes er det vigtigt, at læreren har et godt kendskab til klassen.

Hvordan motiverer man elever til at lære?

Motivation defineres generelt som en tilstand, der i en skolemæssig sammenhæng handler om, at eleven retter sin energi og interesse mod bestemte aktiviteter eller opgaver. Jo mere motiveret en elev er, desto mere intensivt, længere og bedre kan eleven arbejde med det faglige.

Hvorfor differentieret undervisning?

Undervisningsdifferentiering i grundskolen Mål sætter en retning for undervisningens forberedelse, gennem førelse og evaluering. Det er med andre ord vigtigt, at målene informerer de valg, som læreren skal træffe i relation til undervisningen (KroghJespersen et al., 1998).

Hvad er forskellen på undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering?

Elevdifferentiering går ud på, at eleverne deles op efter deres faglige niveau, mens undervisningsdifferentiering går ud på, at læreren inden for fællesskabet, som klassen udgør, tilpasser sin undervisning til elevgruppens forskellighed. Elevdifferentiering er derfor modsætningen til undervisningsdifferentiering.

Hvad er en mundtlig tekst?

Mundtlige tekster er tekster, som skal kunne huskes og det præger både komposition og indhold. Handlingen er bygget op over enkle strukturer, der ofte gentages i parallelle forløb. Helten skal bestå tre prøver eller kæmpe tre gange med den samme drage.

Hvorfor arbejde med mundtlighed?

Ved at arbejde med mundtlighed styrker du både dine elevers mundtlige kompetencer og deres forståelse af det faglige stof, de skal formidle. Gode mundtlige kompetencer har værdi i både studie- og karrieresammenhænge, som medborger i samfundet og i ethvert fagligt felt.

Hvordan laver man god undervisning?

Det er afgørende for en god relation mellem elever og lærer, at eleverne har en tæt og fortløbende relation til læreren – at læreren kender klassen. Relationer mellem lærer og elever opbygges over tid, og jo mindre tid eleverne tilbringer sammen med en bestemt lærer, jo mere skrøbelig er relationen.

Hvordan bliver man god til at undervise?

At planlægge og gennemføre god og kvalificeret undervisning kræver hverken is i maven eller nerver af stål, men det kræver kendskab til en række konkrete værktøjer og undervisningsteknikker. En solid faglig viden er et godt udgangspunkt for dig, som skal undervise, men det er ikke altid nok.

Hvordan lærer man fra sig?

Men det at kunne lære fra sig, handler om meget andet end at kunne sit fag,« siger hun....Måske ved at:
 1. vise forståelse for dit behov for uafhængighed.
 2. engagere sig aktivt i din læring eller.
 3. vise dig, hvad du kunne bruge undervisningen til i det virkelige liv.
23. aug. 2011

Hvordan laver man et undervisningsforløb?

Beslut hvilken progression de enkelte aktiviteter skal indgå i. Måske er det logisk at begynde med nogle delelementer frem for andre, så eleverne bygger viden op. Typisk er det lettest at forholde sig til indsamling og sortering, før man arbejder med materialekendskab. Closed loop er den mest komplekse læring.

Hvad motiverer dig når du skal lære nyt?

Læreren skal kende hver enkelt På samme måde er det også vigtigt for elevernes motivation, at de føler sig som en del af klassen, og at læreren giver sig tid til at lære den enkelte at kende som andet end en elev. Det stiller også store krav til lærerne understreger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.