Table of Contents:

 1. Hvilke organer er involveret i det uspecifikke immunforsvar?
 2. Hvordan virker det uspecifikke immunforsvar?
 3. Hvilke funktioner har det uspecifikke forsvar?
 4. Hvad er en infektionssygdom?
 5. Hvad er forskellen på det specifikke og det uspecifikke forsvar?
 6. Hvad er MHC molekyler?
 7. Hvad forstås ved det ydre uspecifikke immunsystem?
 8. Hvilke kemiske stoffer indgår i det indre uspecifikke forsvar?
 9. Hvad er det medfødte immunforsvar?
 10. Hvad betyder forhøjede infektionstal?
 11. Hvad er tegnene på infektion?
 12. Hvad betyder lavt immunglobulin?
 13. Hvad er en T Hjælpeceller?
 14. Hvad er Hukommelsesceller?
 15. Hvor bliver makrofager dannet?

Hvilke organer er involveret i det uspecifikke immunforsvar?

DET USPECIFIKKE IMMUNFORSVAR (DET INNATE, MEDFØDTE) Dette medfødte (innate) immunforsvar bibeholdes hele livet – og ændrer sig ikke. Det består af: huden og slimhinderne, celler, der cirkulerer i blodbanen, f. eks. ædeceller ( fagocytter ), og komplementsystemets mange proteiner.

Hvordan virker det uspecifikke immunforsvar?

Det medfødte immunforsvar Det medfødte, eller uspecifikke, immunforsvar virker mod næsten alt, som er fremmed for vores krop, og det skelner ikke mellem forskellige sygdomsfremkaldende organismer. Det består af visse celletyper samt fysiske barrierer som hud og hår.

Hvilke funktioner har det uspecifikke forsvar?

Cellerne i det uspecifikke immunforsvar kan f. eks. igangsætte inflammationer, få blod til at størkne, bekæmpe parasitter eller få slimhinder til at udskillelse histamin (et hormon, der aktiverer immunforsvaret).

Hvad er en infektionssygdom?

Infektionssygdomme opstår ved at mikroorganismer trænger ind i kroppen. Ved influenza er der fx. tale om virus, mens streptokokker forårsages af en bakterie. Derfor er der også forskellige behandlingsmuligheder til de forskellige typer af infektioner.

Hvad er forskellen på det specifikke og det uspecifikke forsvar?

Det uspecifikke immunforsvar arbejder på samme måde, uanset om de indtrængende mikroorganismer er nogle, som du har været smittet af før eller ej. Det specifikke immunforsvar reagerer derimod specifikt mod netop denne indtrængende mikroorganisme.

Hvad er MHC molekyler?

IMMUNOLOGI: Næsten alle kroppens celler har på deres overflade et unikt sæt af MHC molekyler (Major Histocompatibility Complex), der er i stand til at præsentere rester af smittekim for T-cellerne, så disse kan genkende og destruere dem. Der findes to typer MHC - molekyler: MHC Klasse I og MHC Klasse II.

Hvad forstås ved det ydre uspecifikke immunsystem?

Kroppens forsvar mod mikroorganismer inddeles i det generelle ydre og indre forsvar. Dette forsvar kaldes samlet for det uspecifikke immunforsvar og er det forsvar, der altid virker. Kroppen har herudover også det specifikke immunforsvar, som udvikler antistoffer og dermed immunitet mod specifikke sygdomme.

Hvilke kemiske stoffer indgår i det indre uspecifikke forsvar?

Makrofager og neutrofile granulocytter indgår i stort tal i det uspecifikke forsvar. At disse celler kan fagocytere betyder, at de kan "spise" og dermed fjerne bakterier mv. fra inficeret væv.

Hvad er det medfødte immunforsvar?

Det medfødte immunforsvar (det uspecifikke innate immunforsvar) består af en cellulær del og en humoral del. Den cellulære del består af: Makrofager, fagocytter (ædeceller), der er til stede i det perifære væv og som genkender mikroorganismer med sine receptorer og indleder det akutte inflammatoriske respons.

Hvad betyder forhøjede infektionstal?

Produktionen af CRP stiger ved sygdomme, hvor der sker skade i kroppens væv, fx hvis der er iltmangel eller betændelse i kroppen. Ved infektioner med bakterier ses meget høje værdier fra 40 mg/L til over 200 mg/L, hvorimod virusinfektioner sjældent giver værdier over 20 mg/L.

Hvad er tegnene på infektion?

De karakteristiske symptomer ved inflammation er rødme, hævelse, varme og smerte. Af og til vil der også opstå nedsat bevægelighed, fx hvis inflammationen sidder i et led. Andre symptomer kan være feber, kulderystelser, hovedpine, smerter i musklerne og nedsat appetit.

Hvad betyder lavt immunglobulin?

Hvis tallet er lavt er kroppens forsvar mod infektioner svækket, og antibiotisk behandling er derfor nødvendigt ved feber. Er tallet lavt, er det som regel for risikabelt at give kemoterapi.

Hvad er en T Hjælpeceller?

Det specifikke immunforsvar består af to typer hvide blodlegemer (T-lymfocytter og B-lymfocytter) og dendritceller. T-lymfocytter inddeles i: T-hjælpeceller, der aktiverer og styrer det specifikke immunforsvar. T-dræberceller, der nedkæmper de fremmede eller unormale celler.

Hvad er Hukommelsesceller?

Hukommelsesfunktionen er den, vi benytter os af, når vi bruger vacciner. Det sker for at skabe hukommelsesceller, som er i stand til at genkende bakterier og vira, der udgør en fare mod os.

Hvor bliver makrofager dannet?

Makrofager dannes som forstadier, monocytter, i knoglemarven. Monocytterne udgør kun 5-10% af blodets leukocytter. I modsætning til granulocytterne vandrer hovedparten ud i vævene, hvor de modnes som makrofager. Makrofagerne optager og nedbryder fremmede stoffer og mikroorganismer.