Table of Contents:

 1. Hvad hedder vores Gud?
 2. Hvad må man ikke når man er Jehovas Vidner?
 3. Hvad betyder Jahve frelser?
 4. Hvordan bliver man smidt ud af Jehovas Vidner?
 5. Hvad betyder navnet Josva?
 6. Hvad er en Messias?
 7. Hvem fandt på kristendommen?
 8. Hvad gennemførte Rutherford?
 9. Hvornår går jorden under ifølge Jehovas Vidner?
 10. Hvad sker der hvis man forlader Jehovas Vidner?
 11. Hvor bliver medlemmer af Jehovas Vidner begravet?
 12. Hvad betyder den salvede?

Hvad hedder vores Gud?

De første registreringer af Guds navn er på hebraisk). De benytter udtalen Jehova på trods af, at de fleste sprogforskere og andre lærde er enige om, at den korrekte udtale er Jahve eller alternativt Jahuah.

Hvad må man ikke når man er Jehovas Vidner?

Dette betyder i praksis, at Jehovas Vidner ikke vil udføre militærtjeneste, ikke stemme ved offentlige valg, ikke vil ære nationale symboler som fx flaget, ikke fejre religiøse højtider som jul og påske, ikke fejre fødselsdage og de nægter kategorisk at modtage blod i form af blodtransfusion.

Hvad betyder Jahve frelser?

Jesus betyder "Jahve frelser". Jesus af Nazareth er den mest kendte med det navn, men allerede på hans tid var det et almindelig drengenavn og er stadig udbredt især i spansktalende lande.

Hvordan bliver man smidt ud af Jehovas Vidner?

En skyldig kan ende med enten at få retledning af det dømmende udvalg, en offentlig irettesættelse eller at blive udelukket af Jehovas Vidner. I tilfælde af en person udelukkes anses vedkommende som en der er blevet overgivet til Satan.

Hvad betyder navnet Josva?

Josva eller Josua er i Den hebraiske bibel Moses' følgesvend og senere israelitternes leder. Josva overtog lederrollen efter Moses under flugten fra Egypten og ledte sit folk til Det forjættede land, hvor han belejrede byen Jeriko. Oprindeligt hed han Hosea, 4. mosebog 13:16 "Moses gav Hosea, Nuns søn navnet Josua".

Hvad er en Messias?

Messias betyder den salvede eller frelseren. Ordet Messias bliver brugt Det Gamle Testamente om Israelitternes ypperstepræster, konger og profeter. Men kristne kalder da Jesus for Messias.

Hvem fandt på kristendommen?

Oldtiden
ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
ca. 600Gregor 1. den Store, pave 590-604, grundlægger Kirkestaten.
754Missionæren Bonifatius, Tysklands apostel, dræbes af hedenske frisere. Pave Stefan 2. salver frankerkongen Pippin.

Hvad gennemførte Rutherford?

I en vis forstand kan man betragte Rutherford som den egentlige grundlægger af Jehovas Vidner forstået på den måde, at i hans lange magtperiode fik organisationen en struktur, der rakte langt ud over hans levetid, men samtidig fik Vidnerne præsenteret en bibelforståelse, der grundlæggende er gældende den dag i dag.

Hvornår går jorden under ifølge Jehovas Vidner?

Kernen i Jehovas Vidners tro er overbevisningen om, at 'verden forsvinder', at Gud snart vil gribe ind for at fjerne den nuværende onde ordning, og at en herlig fremtid venter dem, der ikke er en del af verden men sætter hele deres lid til Guds rige (1 Joh. 2,17).

Hvad sker der hvis man forlader Jehovas Vidner?

- Hvis man melder sig ud, bliver man udstødt og må ikke have noget med sin familie at gøre. Hvis man stille og roligt glider ud af det, skal man stadig rette sig efter deres regler. Man kan ikke bare gå til en anden religion eller eksempelvis gå ind i politik.

Hvor bliver medlemmer af Jehovas Vidner begravet?

Udsyngning fra plejehjem eller en lille sidste afsked i kapellet, der ofte følges af en mindehøjtidelighed i den lokale rigssal, i hjemmet eller over selve graven, hvis der er tale om kistebegravelse. Langt de fleste bliver bisat, hvor en urne kan nedsættes i ukendtes fællesgrav, uden familiens deltagelse.

Hvad betyder den salvede?

Salvning, salvelse, indsmøring af legemet i olie eller salve, der i ritualer ofte betegner fornyelse eller indvielse. I det gamle Egyptens templer salvedes kultbilledet hver dag for at gøre guden rede til sit virke i verden. Tilsvarende salvede man embedsmænd ved deres tiltrædelse.