Table of Contents:

 1. Hvad betyder skove?
 2. Hvad er betegnelsen for sjov?
 3. Hvad kan man bruge skoven til?
 4. Hvor stammer ordet skov fra?
 5. Hvornår kan man kalde det en skov?
 6. Hvad er løjerlig?
 7. Hvordan staver man til spændende?
 8. Hvor vokser Nåleskovene?
 9. Hvorfor er grundvandet bedre beskyttet under skovene?
 10. Hvad kaldes en lille skov?
 11. Kan man købe et stykke skov?
 12. Hvornår er noget skov?
 13. Hvornår er noget fredskov?
 14. Hvad er løjer?
 15. Hvad betyder spænd?

Hvad betyder skove?

En skov er et plantesamfund eller en biotop, hvori træer udgør hovedbestanddelen. Endvidere må det kræves, at der er tale om et større areal, minimum 0,5 hektar og en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og at trækronerne dækker mere end 10 %.

Hvad er betegnelsen for sjov?

Oprindelse fra nederlandsk sjouw 'tilfældigt arbejde', tilbagedannelse fra sjouwen 'arbejde hårdt, arbejde som løsarbejder', specielt om havnearbejde, muligvis af frisisk seeuw 'sø' og da i betydningen 'slæbe gods i land gennem søen'; betydningen 'morskab' udviklet via 'tilfældighed, tilfældigt indslag', jævnfør ...

Hvad kan man bruge skoven til?

Mere skov giver, efterhånden som træerne vokser til, et endnu større lager af kulstof og større mulighed for at tage træer ud til byggeri og andre formål. Samtidig er skovene med til at beskytte drikkevandet i jorden. Døde træer og grene i skoven er desuden vigtige levesteder for mange insekter og svampe.

Hvor stammer ordet skov fra?

Ordetskov” (oldnordisk “skogur”) er gammelt i sproget og findes næsten enslydende på alle nordiske sprog (bortset fra finsk). Det er beslægtet med ordet “skæg” og menes at have grundbetydningen “fremspring”, ligesom stednavnet Skagen.

Hvornår kan man kalde det en skov?

Definition af skov Som hovedregel anser man således et areal for at være skov, hvis det er bevokset med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og hvis det som hovedregel er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.

Hvad er løjerlig?

Løjerlig betyder omtrent det samme som Mærkelig.

Hvordan staver man til spændende?

Ordet spændende bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves. Det kan også bruges i mere formelle sammenhænge.

Hvor vokser Nåleskovene?

Nåleskov udgør altså næsten to tredjedele af det danske skovareal, og der er nåletræsbevoksninger i næsten enhver skov. Dog er nåletræerne hyppigst plantet på den mere magre jord i Midt- og Vestjylland og i Nordsjælland, med især skov-fyr og bjerg-fyr knyttet til tidligere sandflugtsområder.

Hvorfor er grundvandet bedre beskyttet under skovene?

Skovene beskytter grundvandet mod forurening blandt andet fordi skovbruget kun bruger lidt gødning og pesticider, set i forhold til landbruget. Jorden er dækket af planter hele tiden, og den bearbejdes ikke, når man ser bort fra plantningen og de første års bekæmpelse af ukrudt.

Hvad kaldes en lille skov?

Sherwood. Lund, der stadig findes som navneord med betydningen “meget lille skov”. Ris, krat, skrub, skrøp, pur, purl, purker om lavtvoksende, ofte kroget trævegetation, ungskov, krat og stævningsskov.

Kan man købe et stykke skov?

Når du køber et skovcertifikat støtter du opkøb af danske skove, der bliver udlagt som urørt skov. For 15 kroner får vi 1 m2 urørt skov. Med donationerne har vores partner, Naturfonden, købt et stykke af Frejlev skov på Lolland og Lerbjerg Skov i Lejre. Tak til alle der har støttet!

Hvornår er noget skov?

Uden for Danmark kan nævnes, at FN´s Føde- og Landbrugsorganisation (FAO) bruger følgende definition på skov: Et areal på mindst 0,5 hektar, som er bevokset med træer, der kan blive over 5 meter, og hvor kronen af træerne dækker mindst 10 procent af arealet.

Hvornår er noget fredskov?

Begrebet fredskov dækker over et skovområde og areal, der er udstukket til altid at huse skov, og som er beskyttet mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.v. Op til 10 % af et fredskovsareal kan bruges til anden anvendelse.

Hvad er løjer?

doven person; drivert; dovenlars.

Hvad betyder spænd?

spænde1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -r, -rne [ˈsbεnə] norrønt spenni; afledt af verbet spænde eller lånt fra et substantiv svarende til middelnedertysk span(n) 'spænde' genstand der med en særlig lukkeanordning holder noget samlet, lukket eller fast ved at klemme ...