Table of Contents:

 1. Hvad hedder den uafhængige variabel?
 2. Er køn en uafhængig variabel?
 3. Hvad er variabel kontrol?
 4. Hvad betyder en variabel?
 5. Hvad er en uafhængig og afhængig variabel?
 6. Hvilke regler gælder for variable?
 7. Hvad er en samvariation?
 8. Hvad er den uafhængige og den afhængige variabel?
 9. Hvordan regner man med variabler?
 10. Hvad er en funktion i matematik?
 11. Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at bruge variable?
 12. Er der altid en variabel i en ligning?
 13. Hvad er en korrelation?
 14. Hvad er kausal?
 15. Hvad er baggrundsvariable?

Hvad hedder den uafhængige variabel?

I andre kvantitative tilgange, fx spørgeskemaundersøgelser (surveys) kaldes den uafhængige variabel ofte for predictor variabel, mens den afhængige variabel kaldes for outcome variabel.

Er køn en uafhængig variabel?

En variabel er en egenskab, der kan variere En variabel er en egenskab ved vores analyseenheder, der kan variere, f. eks. køn, alder, indkomst eller uddannelse.

Hvad er variabel kontrol?

Variabelkontrol: Ved kun at ændre på én variabel i et forsøg sikres det, at det er denne variabels betydning for resultatet, man faktisk måler på.

Hvad betyder en variabel?

En variabel er kort sagt et fænomen, der kan variere. Inden for forskningen er det vigtigt, at en variabels variation kan måles, da det ofte er variationen, man er interesseret i. I et studie vil man som minimum opstille to variabler, den afhængige og den uafhængige variabel.

Hvad er en uafhængig og afhængig variabel?

Den afhængige variabel er i en matematisk funktion, den variabel, der afhænger af værdien fra en eller flere andre variable. Som regel er x den uafhængige variabel, og y er den afhængige i funktioner af typen y = f(x). y er den afhængige, fordi den afhænger af x.

Hvilke regler gælder for variable?

Vi kan formulere dette med variable ved at skrive a+b=b+a, og det er så underforstået, at udsagnet er opfyldt, uanset hvad vi sætter ind på a's og b's pladser. For eksempel er 3+5=5+3. Et udsagn, der som udsagnet a+b=b+a indeholder et lighedstegn og mindst en variabel, og som altid er sandt, kaldes en identitet.

Hvad er en samvariation?

Når to variable stiger og falder på samme tid, taler man om korrelation eller samvariation. Det kan skyldes, at ændringen i den ene variabel er årsag til ændringen i den anden (i så fald er der tale om kausalitet eller årsagssammenhæng), men det behøver ikke at være tilfældet.

Hvad er den uafhængige og den afhængige variabel?

Den afhængige variabel er i en matematisk funktion, den variabel, der afhænger af værdien fra en eller flere andre variable. Som regel er x den uafhængige variabel, og y er den afhængige i funktioner af typen y = f(x). y er den afhængige, fordi den afhænger af x.

Hvordan regner man med variabler?

Hvordan regner man variable omkostninger ud? Der er desværre ikke nogen let vej til at regne de variable omkostninger ud, men tilgangen er ligetil. Du finder alle udgifter i forbindelse med salget, og lægger de tal sammen. Så har du de variable omkostninger i forbindelse med det specifikke salg.

Hvad er en funktion i matematik?

En funktion er i matematik en regel, der til hvert x knytter nøjagtigt et y. Man kan forstå funktioner som en slags maskine, hvor man kommer et x ind, og så spytter den et y ud på den anden side. så spytter funktionen tallet 11 ud.

Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at bruge variable?

Eksempel 2.2.2 Derfor vil det være hensigtsmæssigt ikke at angive de konkrete tal i en udregning, men at lade bogstaver repræsentere de tal, der skal indgå i regningerne – altså at bruge variable for tallene i stedet for de konkrete tal. På denne måde kan man bedre analysere selve beregningsmetoderne.

Er der altid en variabel i en ligning?

Man kan have et problem, hvor en variabel repræsenterer en bestemt værdi, som endnu ikke er kendt, men som måske kan bestemmes ved at opstille og løse en eller flere ligninger. En ligning er et udtryk med et lighedstegn og mindst en variabel. Når en variabel optræder i en ligning kaldes den også en ubekendt.

Hvad er en korrelation?

Korrelation oversættes nogle gange med sammenhæng. En korrelation eller sammenhæng mellem to variabler betyder, at en ændring på en variabel kan forudsige en ændring på en anden variabel. En positiv korrelation betyder, at en stigning på en variabel forudsiger en stigning på en anden variabel.

Hvad er kausal?

Kausalitet (af latin: "causa") er det at angå eller rumme årsagen til noget, eller sagt på en anden måde: forholdet mellem årsag og virkning.

Hvad er baggrundsvariable?

Baggrundsvariable, størrelser, der i regressionsanalyse beskriver responsvariablen, dvs. den variabel, der søges beskrevet.