Table of Contents:

 1. Hvad er myokardie?
 2. Hvor er kapillærer?
 3. Hvad er symptomerne på hjerte betændelse?
 4. Hvad er symptomerne på Hjertehindebetændelse?
 5. Hvad betyder anterior iskæmi?
 6. Hvad er essentiel hypertension?
 7. Hvad er symptomerne på en blodprop?
 8. Hvad er hypertrofi?
 9. Er hjertepatienter i risikogruppe?
 10. Hvor stor er risikoen for at få hjertestop?
 11. Hvad er kronisk hjertesygdom?
 12. Hvad betyder ordet iskæmi?

Hvad er myokardie?

Hjertet er en kraftig muskel, som pumper blodet ud i kroppen. Muskelvævet i hjertet kaldes på fagsprog myokardiet. Hjertet består af to forkamre (atrier) og to hjertekamre (ventrikler).

Hvor er kapillærer?

Kapillærer er de mindste blodkar i kroppen og har en meget tynd væg. Når blodet passerer gennem kapillærerne i alt kroppens væv, afleverer blodet næringsstoffer, og ilt og optager affaldsstoffer.

Hvad er symptomerne på hjerte betændelse?

De typiske symptomer kan være hurtig puls og eventuelt brystsmerter. Andre tegn er uforklarligt hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, som nogle gange medfører besvimelse. Hjertemuskelbetændelse kan give brystsmerter og kan derfor blive forvekslet med symptomer på blodprop i hjertet (hjerteinfarkt).

Hvad er symptomerne på Hjertehindebetændelse?

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på? Du skal være særligt opmærksom på åndenød, trykken for brystet og feber, efter du har haft en infektion i de øvre luftveje eller diarré. Du skal også være opmærksom på smerter i brystet, der bliver værre ved dyb vejrtrækning, og som lindres af, at du skifter stilling.

Hvad betyder anterior iskæmi?

Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet i form af: Stabil angina pectoris.

Hvad er essentiel hypertension?

Forhøjet blodtryk betyder, at blodtrykket konstant er højere end 140/90 mmHg, som er grænsen for normalt blodtryk. For højt blodtryk kan give alvorlige følgesygdomme.

Hvad er symptomerne på en blodprop?

Typiske symptomer på en truende eller nyopstået blodprop er akut opstået brystsmerter og utilpashed, som ikke forsvinder i hvile. I mange tilfælde føles det som et bånd, der strammer og snærer omkring brystet. Men en del af dem, der får en blodprop i hjertet, har ingen smerter.

Hvad er hypertrofi?

Hypertrofi betyder forstørret. Hypertrofisk kardiomyopati betyder altså et stort hjerte som følge af sygdom i hjertemuskulaturen. Det kalder man også blot for forstørret hjerte.

Er hjertepatienter i risikogruppe?

Patienter, der alene har hjerterytmeforstyrrelser (arytmi) som fx atrieflimren eller atrieflagren, vurderes ikke at være i øget risiko ved coronavirus. Men skyldes arytmien anden hjertesygdom, skal risikoen vurderes ud fra denne.

Hvor stor er risikoen for at få hjertestop?

Over halvdelen af os over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom. Når man er fyldt 55 år, er risikoen for at udvikle en hjerte-kar-sygdom i løbet af livet 67 procent hos mænd og 66 procent hos kvinder (3). Tæt ved hver tredje(30 procent) over 65 år har en hjerte-kar-sygdom (1,2).

Hvad er kronisk hjertesygdom?

Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt. Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet i form af: Stabil angina pectoris. Ustabil angina pectoris.

Hvad betyder ordet iskæmi?

Iskæmi betyder manglede iltforsyning. Kroppens muskler og dermed også hjertet, er afhængige af iltforsyning og ilten transporteres ud til de arbejdende muskler via blodet. Iskæmisk hjertesygdom betyder, at iltforsyningen til hjertemusklen er reduceret, hvilket påvirker hjertets evne til at arbejde.