Table of Contents:

  1. Hvad er sproglige vendinger?
  2. Hvad forstår man ved en fast vending?
  3. Hvor mange ordsprog findes der?
  4. Hvad betyder dette ordsprog?
  5. Hvorfor gå over åen efter vand?

Hvad er sproglige vendinger?

Talemåder lagres som faste vendinger i sproget som sprogbrugerne ofte – bevidst eller ubevidst – griber til. De er med til at give det mere nøgterne og ligefremme sprog kolorit og liv.

Hvad forstår man ved en fast vending?

Ordsproget kan være en fast vending, der mangler et eller flere ord for at være en grammatisk korrekt sætning, fx: købe katten i sækken, her står købe (i navnemåde) i stedet for grundled og udsagnsord – han køber katten i sækken.

Hvor mange ordsprog findes der?

Det består i den trykte form fra år 15 ordsprogspar ordnet i alfabetisk rækkefølge efter begyndelsesbogstavet. Hvert par består af en latinsk sentens og et dansk ordsprog med samme eller nogenlunde samme indhold.

Hvad betyder dette ordsprog?

Ordsprog er en genrebetegnelse, der bruges dels bredt om faste sproglige vendinger i almindelighed, dels snævert og mere fagligt om udbredte anonyme sætninger, der har en fast og prægnant ofte billedlig form, og som med almen gyldighed udtrykker en bestemt forklaring eller vurdering af en given menneskelig situation.

Hvorfor gå over åen efter vand?

Betydning: Siges, når man synes, at en person løser en opgave på en måde, der er unødigt kompliceret.